Ribnica

V Dolenji vasi naj bi zgradili novo dvorano

Nova dvorana v Dolenji vasi

Takšna naj bi bila dolenjevaška nova dvorana

Obstoječa dvorna DC-16 v Dolenji vasi je v precej slabem stanju. Poleg tega v Občini Ribnica po zaprtju dvorane Ideal ni primernega prostora za gledališke in ostale kulturne predstave. Zato je projekt nove dvorane v Dolenji vasi več kot dobrodošel.

V tej fazi je sicer narejen le projekt, ni še finančne konstrukcije, tako da naj bi dvorana po optimističnih napovedih zrasla do leta 2016. Z dvorano bo veliko pridobila tudi podružnična osnovna šola, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 69 učencev. Šola namreč nima zagotovljenih zunanjih vadbenih površin, območje šole ima urejen samo en dostop s Šolske ulice in sicer za potrebe učencev, učiteljev, dostave in uporabnikov športne dvorane. POŠ Dolenja vas pokriva naselja Blate, Dolenja vas, Grčarice, Kot pri Rakitnici, Rakitnico, Lipovec, Prigorico in Makoše. V navedenih naseljih je 1910 prebivalcev.

V novi dvorani, ki bo namenjena športni vzgoji učencev POŠ Dolenja vas, tekmovanju na raznih ligaških ravneh, rekreaciji občanov, kulturnim dogodkom, bo za športne prireditve na voljo 300, za kulturne pa 600 sedežev.

Kaj o projektu meni župan Občine Ribnica Jože Levstek, lahko prisluhnete tukaj:

Ribniški župan Jože Levstek: Projekt je pripravljen s širšim konsenzom

Vir: radio.si

Komentiraj