Ribnica

Ustanovna seja Sosveta mladih Občine Ribnica

Župan Jože Levstek s člani Sosveta
Župan Jože Levstek s člani Sosveta

Ribnica – V aprilu je potekala ustanovna seja Sosveta mladih Občine Ribnica, na kateri je bil za predsednika izvoljen Domen Češarek iz Prigorice. Glavni temi pogovorov sta bili prenova spletne strani Občine Ribnica in prirejanje športno-kulturnih dogodkov za mlade.

Župan Jože Levstek s člani Sosveta

Župan Jože Levstek s člani Sosveta

Sosvet mladih v Občini Ribnica v mandatnem obdobju 2014-2018 je posvetovalno telo župana Jožeta Levstka, sestavljeno iz predstavnikov mladih od 15. do dopolnjenega 29. leta, ki delujejo na področjih mladinskega organiziranja v občini Ribnica. Sosvet mladih se po svoji opredeljenosti, sestavi in vsebini razlikuje od klasičnih mladinskih svetov, ki so del Mladinskega sveta Slovenije. Sosvet namreč v nasprotju z Mladinskim svetom ne pogojuje formalnega članstva v eni izmed občinskih mladinskih organizacij ali društvu, temveč omogoča tudi mladim posameznikom, ki so v razmerju do družbenega in mladinskega udejstvovanja doslej izkazali precejšen interes ter se pri tem vključevali v občinsko mladinsko življenje, vendar niso nujno predsedniki ali člani organizacij / društev, da lahko s primerne pozicije objektivno ocenjujejo položaj in potrebe mladine v občini Ribnica. Izpostavljeni posamezniki iz vrst mladinskih društev in organizacij, kot tudi posamezniki s potrebno vpetostjo v družbenih krogih, so bili povabljeni k sodelovanju v Sosvetu. Mandat članov Sosveta mladih, ki ni zaprto in ga lahko župan glede na gibanje mladinske organiziranosti v občini med mandatom dopolnjuje ali spreminja, je vezan na mandat župana Občine Ribnica.

Na ustanovni seji Sosveta mladih Občine Ribnica je bil za predsednika izvoljen Domen Češarek, njegova namestnica je postala Agara Vučemilović. Vanj pa so bili imenovani tudi Ana Pucelj, Sašo Klun, Matevž Henigman, Gašper Levstik, Nejc Jakobčič, Nik Rus in Primož Perušek. Največ časa so posvetili razpravi o oblikovanju novih športno-kulturnih vsebin za mlade, med katerimi je izstopala predvsem zamisel o plesnih prireditvah, ki se drugod nadejajo široke priljubljenosti. Poleg tega so sprejeli sklep, da namenijo del svojih sredstev za prenovo občinske spletne strani, ki jo bodo pomagali izdelati mladi iz ribniške občine.

S sklepom o ustanovitvi Sosveta mladih je župan Občine Ribnica določil Sosvetu pristojnosti in naloge, ki jih mora le-ta izpolnjevati. S pričetkom njegovega delovanja bo mladim v občini Ribnica dana možnost, da svoje predloge in pobude, ki presegajo interese posameznikov in okvire društev ter mladinskih organizacij, predstavijo županu preko članov Sosveta, ki so v neposrednem stiku z Občino in zastopajo interese mladih v odnosu do župana občine Ribnica. Tako jim je zaupana pomembna naloga svetovanja in podpiranja Občinskega sveta Občine Ribnica pri ukrepih za mladim prijaznejšo občino. Skladno s tem, bo Sosvet obravnaval vprašanja iz pristojnosti Občinskega sveta Občine Ribnica, ki se tičejo mladih in podajal mnenja županu na vsakokratni predlog proračuna Občine Ribnica. Poleg omenjenih pristojnosti lahko Sosvet podaja županu tudi predloge o ostalih zadevah, ki se tičejo mladih in, denimo, pripomore k oblikovanju priporočil za štipendijsko in projektno financiranje mladih iz občine Ribnica. Župan lahko Sosvetu opredeli dodatne naloge in področja dela.

1 komentar

  • Domen Češarek torej ob prevzemu funkcije podžupana pričakuje predvsem nabiranje izkušenj, kar zveni neobičajno, saj takšno funkcijo dobiš, ko že imaš dovolj izkušenj in rezultatov.

Komentiraj