Ribnica

Ustanovna seja Občinskega sveta Občine Ribnica (dec 2022)

Občinski svet Občine Ribnica se je v četrtek, 8.12.2022, sestal na svoji prvi seji. Svetnice in svetniki so na seji potrdili mandate, ki so bili doseženi na volitvah in ugotovili mandat župana.

Na ustanovitveni seji Občinskega sveta Občine Ribnica, ki jo je vodil najstarejši član Vojko Štanfelj, so bili potrjeni mandati naslednjim občinskim funkcionarjem:

 1. Iztok Mihelič
 2. Aleksandra Petek
 3. Vojko Štanfelj
 4. Maruša Čop
 5. Samo Pogorelc
 6. Nik Starc
 7. Klavdija Vidervol Sinanović
 8. Mitja Govže
 9. Karmen Tomšič
 10. Gašper Pirnat
 11. Mag. Mateja Rovan
 12. Janez Petek
 13. Aleš Mihelič
 14. Barbara Možina
 15. Vladka Turk Mate
 16. Tina Mate
 17. Vinko Levstek
 18. Jože Arko
 19. Jože Andolšek

Občinski svet je na seji ugotovil, da je za župana Občine Ribnica izvoljen Samo Pogorelc. Zaradi nezdružljivosti funkcije župana in občinskega svetnika, je županu Samu Pogorelcu prenehal mandat člana občinskega sveta, nadomestnega člana bo na podlagi ugotovitve volilnega izida Občinski svet imenoval na naslednji seji.

Na ustanovni seji je bila imenovana tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: Karmen Tomšič, Iztok Mihelič, Vojko Štanfelj, Vinko Levstek in Aleš Mihelič.

S prevzemom županske verige in slavnostno prisego je bil županu Občine Ribnica tudi uradno potrjen mandat.

Novoizvoljeni župan je svetnicam in svetnikom čestital za izvolitev in jih nagovoril:

V čast in veselje mi je, da vas lahko nagovorim kot ponovno izvoljen župan.

Najprej iskrene čestitke vsem za izvolitev v Občinski svet. Danes je tudi za vas spoštovani svetnice in svetniki pomemben dan. Skupaj bomo namreč občino naslednja štiri leta Ribnico vodili po poti napredka. Da bo ta pot resnično napredna, se bomo morali potruditi vsi. Zato bo potrebno pred vrati pustiti ego, politična prepričanja in delovati v dialogu za skupno dobro. Ta sejna soba naj bo prostor kjer bodo podani konstruktivni predlogi, v njej naj vlada razumevanje in iskanje najboljših rešitev. Ljudje so siti natolcevanj in razdorov in od nas pričakujejo le najboljše rešitve v dobrobit vseh. Naš cilj mora biti štiriletni napredek, ki bo pustil pozitiven pečat tej in naslednjim generacijam.

Kot župan se bom zavzemal, da bom vedno deloval povezovalno in da bo med nami vladal spoštljiv in strpen dialog. Ni pomembno s katere stranke ali liste bodo podani predlogi, ampak predvsem kakšni bodo. Dobre predloge bom vedno podpiral.

Spoštovani. Občanke in občani so nas izvolili, ker nam zaupajo, zato upravičimo njihovo podporo in delujmo v dobrobit Ribnice.

 Županu Samu Pogorelcu in vsem občinskim svetnicam in svetnikom iskreno čestitamo in želimo uspešno delo.

Komentiraj