Ribnica

Ustanovljena nova turistična zveza Turjak – Kostel

Ustanovljena nova TZ Turjak - Kostel

Ustanovljena nova TZ Turjak - Kostel

Ribnica – Po večmesečnih usklajevanjih so se v Ribnici na ustanovni skupščini sestali pooblaščeni predstavniki Turističnih društev Kostel, Kočevje in Ribnica in se povezali v skupni turistični prostor.

Na turističnem zemljevidu Slovenije je tako še ena zveza in sicer od Turjaka do Kostela. Z ustanovitvijo in izvolitvijo predsednika, to funkcijo bo v štiriletnem mandatu opravljal Jože Zakrajšek, predsednik Turističnega društva Ribnica ter drugih organov zveze, so ustvarjeni pogoji za sprejem v slednjo tudi drugih društev na območju šestih občin zahodne Dolenjske.

To je bila moja želja izpred mnogih letih. Vedel sem, da so posamezna manjša društva obsojena zgolj na stopicanje, združena se bodo lažje predstavljala, zveza kot takšna ima večje možnosti tudi za sredstva na razpisih, ” je dejal Stanko Nikolič, predsednik TŠD Kostel.

Zveza Turjak – Kolpa bo v kratkem predstavila knjigo kulinarike s tega območja, ki jo je napisal dr. Slavko Renčelj.

Zvok: Jože Zakrajšek o zvezi

Vir: radiokrka.com

Komentiraj