Ribnica

Ureditev mestnega jedra v Ribnici

Škrabčev trg v Ribnici
Škrabčev trg v Ribnici

Bo center Ribnice končno dobil podobo urejenega, urbanega središčač Občina Ribnica želi pristopiti k prenovi javnih površin v središču Ribnice. Njihova želja je celostno in organizacijsko pristopiti k tej nalogi tako, da bo rešitev vključevala najsodobnejše vidike prometne, urbanistične, arhitekturne in ekonomske normative. Izboljšati in hkrati nadgraditi je potrebno mestni zunanji videz središča Ribnice in oceniti samo kvaliteto bivanja v njem. Pri teh odločitvah najprej želijo prenoviti nabrežje ob reki Bistrici in sicer na delu, ki teče skozi središče mesta (Gallusovo nabrežje).  Gre za zelo atraktiven del Ribnice, ki bi lahko kot obrežni park, povezoval strogi stari del trga in ribniški Grad.

Predel je tako zgodovinsko kot kulturno zelo prepoznaven del tega prostora, ki pa je zaradi slabega vzdrževanja in nedorečenosti glede pristojnosti med državo in občino že skoraj degradirano območje. Občina se zavzema, da se prostor prenovi z ureditvijo javnih površin nabrežja in da se s tem sproži njegova  revitalizacija in se hkrati začne z revitalizacijo celotnega središča. Želja občine je, da bi bil to prvi korak prenove javnih površin v starem delu Ribnice.

Pri pristopu ureditve Gallusovega nabrežja je potrebno po besedah župana Jožeta Levstka začeti tako, da bo z zaporednimi koraki v nadaljevanju in s postopno prenovo občina imela urejeno in enotno oblikovano staro trško središče. Prav prostor osrednjega trga ima nedvomno velik potencial za razvoj in privlačnost mesta, kot celote.

Občina in trg Ribnica imata bogato zgodovino in dokaj jasno strukturo trga in ulic v središču naselja. Prav tako je kot centralni trg zelo razpoznaven Škrabčev trg, ki je predprostor cerkve in prostor pomembnejših objektov okoli njega. Tu so stavbe bivših šol in stavbe, kjer danes domuje osrednja kulturna ustanova Miklova hiša. Pomembna je tudi stavba šole, kjer se je šolal največji slovenski pesnik, dr. France Prešeren.

Kompleks gradu je posebna odprta javna površina, z ostanki grajskega stavbnega kompleksa. V teh okvirih je pomembna še lokacija občinske stavbe, nekdanje Glasbene šole in Upravne enote, na začetku ob Gorenjski cesti. Ta del, posebej stavba občine in prostor okoli nje, ki deluje kot vila, se mora ustrezno navezati na osrednji trg, lahko tudi kot nekakšen stranski trg, v navezavi z osrednjim.

V to obravnavo je potrebno vključiti tudi Cesto na Ugar in Urbanovo ulico, ki vodita čez mostove v prostor trga. Mostovi kot elementi prostora in pomembni estetski, zgodovinski objekti se morajo prav tako vključiti v to celovito razmišljanje o ureditvi mestnega jedra v Ribnici je načrte sklenil župan Levstek.

Vir: radio1.si

Komentiraj