Ribnica

Svetniki sprejeli odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2011

10. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica
10. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica
10. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

10. redna seja Občinskega sveta Občine Ribnica

Ribnica – Občinski svetniki Občine Ribnice so v četrtek, 19. aprila 2012 na deseti redni seji obravnavali enajst točk dnevnega reda. Po skrajšanem postopku so sprejeli odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2011.

Proračunske postavke v njem so pregledne, sredstva porabljena v skladu s predpisi, je zapisano v poročilu nadzornega odbora, ki je brez zadržka dal soglasje k zaključnem računu. Seje so se udeležili tudi direktorji oz. predstavniki javnih zavodov, ki so porabniki občinskega denarja.

V poročilih so izčrpno predstavili delovanje zavodov v lanskem letu, tudi s poudarkom na finančnem poslovanju. Za proračunsko leto v večini vsi izkazujejo ugodne trende, težave pa ima še vedno Zdravstveni dom Ribnica. Kot je v daljšem nagovoru svetnikom razložil vršilec dolžnosti direktorja doma, dr. Peter Rus, je treba upoštevati, da zdravstveni dom ohranja likvidnost oz. tekoče in brez težav plačuje vse svoje obveznosti, v računskih izkazih pa izkazuje izgubo, ki je lani znašala 193 tisoč evrov in je posledica sistemskih nesorazmerij na ravni države.

Ribniški župan Jože Levstek je bil s poročilom nadzornega odbora o lanskem zaključnem računu zadovoljen. Prvotno načrtovan proračun v višini 11 milijonov evrov je bil z rebalansom znižan na slabih osem milijonov evrov, predvsem zaradi izpada državnega denarja.

ZVOK
Župan Jože Levstek o zaključnem računu proračuna za leto 2011
Župan Jože Levstek o realizaciji proračuna za lansko leto

Vir: radio1.si

Komentiraj