Ribnica

Sum korupcije na občini Ribnica

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Ribnica – Komisija za preprečevanje korupcije je že junija lani ugotovila sum kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na občini Ribnica zaradi sodelovanja z ribniškim podjetjem Tanko d.o.o. Do 12. januarja 2012 je bil direktor tega podjetja Alojzij Levstek, brat Vinka Levstka, občinskega svetnika in podžupana občine Ribnica iz vrst stranke SDS.

Da so informacije o ugotovitvah protikorupcijske komisije prišle v javnost šele sedaj, je rezultat prikrivanja podatkov na občini Ribnica, pravi Andreja Škrabec, ribniška svetnica stranke Zares, saj je župana večkrat prosila za poročilo protikorupcijske komisije. Zakaj je bilo tako, je odgovor Vinka Levstka jasen: »To je vprašanje za župana.« Ta danes ni bil dosegljiv.

Občina Ribnica

Občina Ribnica

Zanimivost povezav med občino Ribnica in podjetjem Tanko d.o.o. je Andreja Škrabec odkrila leta 2011, ko je občina Ribnica na predlog stranke SDS temu podjetju podelila občinsko nagrado. Škrabčeva je takrat ugotovila, da to podjetje za nizke gradnje in hidrogradnje ter trgovino na debelo pridobi okoli 60 odstotkov prihodkov z računa občine Ribnica.

Z drugimi besedami: po podatkih Supervizorja je podjetje Tanko d.o.o. od januarja 2003 do januarja 2013 prejelo 6,9 milijona evrov javnega denarja, od tega 4,8 milijonov evrov od občine Ribnica. Tanko d.o.o. je po velikosti tretji največji porabnik ribniškega proračuna, takoj za obema javnima podjetjema, Vrtcem in Komunalo, in pred Miklovo hišo ter OŠ dr. Franceta Prešerna.

Jasna sorodstvena razmerja

Toda po določbah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije občina Ribnica in omenjeno podjetje sploh ne bi smela sodelovati zaradi sorodstvenih razmerij. 35. člen tega zakona absolutno prepoveduje poslovanja v primerih, kot je ribniški, ko sta (bila) podžupan in direktor podjetja, s katerim občina sodeluje – brata. Občina Ribnica je, je ugotovila komisija za preprečevanje korupcije, od 5. junij 2010 do konca leta 2011 s podjetjem Tanko d.o.o. izpeljala vrsto poslov preko naročilnic, pogodb, aneksov in javnih naročil skupni vrednosti okoli 608.000 evrov.

[oglas tip=”160×600″ p=”D”]»Svojega brata nisem nikoli zanikal,« pravi Vinko Levstek, »vendar pa nisem bil v nobeni komisiji oziroma nisem sodeloval pri nobeni izbiri izvajalca.« Po njegovem mnenju zaradi sorodstvenih razmerij ni prišlo do gospodarskega oškodovanja občine Ribnica, kar je mogoče, dodaja, še vedno ugotoviti po dokumentaciji. Podobno pravi Alojzij Levstek, ki po dogajanju s protikorupcijsko komisijo od januarja 2012 ni več direktor podjetja Tanko d.o.o., vendar je tam še vedno zaposlen: »Vprašanje, če ti na javnem razpisu sploh lahko kdo pomaga, ker moraš biti – preprosto – najcenejši.«

Protikorupcijska komisija je obenem ugotovila, da so že omenjeni posli med občino in podjetjem Tanko d.o.o. – večinoma gre za asfaltiranje in urejanje poti -, nični. Zato sta občina Ribnica in podjetje Tanko d.o.o.avgusta lani sklenila sporazum o ugotovitvi ničnosti pogodb in priznanje kondikcijskega zahtevka v že omenjeni višini 608.000 evrov, kar pomeni, da nimata ne naročnik – občina Ribnica – in ne izvajalec, Tanko d.o.o. – obveznosti do drugega.

Občina Ribnica podatke razkrila šele na zahtevek za posredovanje informacij javnega značaja

Informacije o tem, kaj je ugotovila protikorupcijska komisija, so prišle v javnost šele na zahtevo Andreje Škrabec, ki je od decembra 2011 vedela, da je bila komisija za preprečevanje korupcije na občini Ribnica. Toda na občini je potem zaman spraševala, kdaj bo poročilo prispelo, čeprav je protikorupcijska komisija občini dostavila poročilo že junija lani. Šele po zahtevku za posredovanje informacij javnega značaja je Škrabčeva pred dnevi dobila odgovor oziroma ugotovitve protikorupcijske komisije.

Kaj bo Andreja Škrabec oziroma ribniška stranka Zares, ki je, tako kot vsa ribniška opozicija, le kamenček v mlinu večinske SDS, naredila z ugotovitvami protikorupcijske komisije, še ni gotovo. Razmišljajo pa o nadaljnjih postopkih na državni revizijski komisiji ali na računskem sodišču.

Vir: delo.si, Simona Fajfer

6 komentarjev

  • dobro bi bilo preveriti še kakšne druge sorodstvene povezave na relaciji občina in javni zavodi – podjetniki, politiki ipd….

  • Ribniška SDS ima daleč okoli sebe razpredene lovke. Pohvale vredno dejanje ga. Škrabec, da je to odkrila. Upam in želim, da se ta omrežja raziščejo in ob ugotovljenih nepravilnostih ustrezno sankcionirajo.

  • Ga. Škrabec naj preveri še poslovanje občine s podjetjem Riko Hiše pri gradnji vrtca. Pa bo kmalu prišla do nepravilnosti v poslovanju z njenim sorodstvom.

  • Spoštovani g.(ga.) Vrtec, ko vam dejstva vzamejo besedo, napadete prinašalca novic z diskreditacijo. Če menite, da prihaja pri gradnji vrtca ali pri kakšnih drugih dejanjih do nepravilnosti, prosim z dokazi na plan. Vsi, ki veste za vse te nepravilnosti na katere zgolj namigujete, le pogumno, z imenom in priimkov v javnost. Moje vodilo v življenju je zelo preprosto, zakoni naj veljajo za vse enako. Mi je pa že kar zabavno, da karkoli rečem ali naredim tu v Ribnici, mi tisti, ki jim moja dejanja ne dišijo, vržejo v obraz Janeza Škrabca. Resnično smešno, res je, da je moj svak, to je pa tudi vse. Res pa je tudi to, da si sorodstva človek pač ne more izbirati.

  • ga. Andreja, svaka čast … ja, potrebno bi bilo preveriti še marsikaj, npr. tudi navezo s petrolom … in še kaj 😉 te lovke nas počasi že dušijo

  • V članku omenjena problematika ne pomeni nič drugega kakor to, da potrjuje politično delovanje SDS-a vse od državne ravni, ki se začne pri njihovem predsedniku pa do ribniškega župana. Sam sem se raje kot na protikorupcijsko komisijo odpravil na računsko sodišče zaradi suma drobljenja javnih naročil. Občina Ribnica je v letu 2011 s podjetji Tanko d.o.o. in Gradmetal d.o.o. sklenila kar 5 pogodb po pribljižno 47.500 EUR z DDV pri čemer je zgornja meja pri kateri se sme oddati javno raročilo brez postopka javnega naročanja 48,000 EUR z DDV. Poleg omenjenih poslov sta omenjena podjetja pridobila še več manjših poslov (10.000 EUR,…). Zagrožena kazen za drobljenje javnega naročila 1 enemu primeru znaša 100.000 EUR za občino in 10.000 EUR za župana. Odgovor z državne revizijske komisije še čakam.
    Dejanja na občini se mi zdijo negospodarna in nesprejemljivo in kot kaže poročilo KPK tudi koruptivna.
    Žal smo primorani spoštovati željo ribniških volilcev. Upam, da bo pri naslednjih volitvah drugače.

Komentiraj