Ribnica

Število zaposlenih v občinski upravi Ribnica ostaja več ali manj nespremenjeno

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Ribnica – Novi obrazi, ki jih srečujemo v občinskih upravah, so nas spodbudili k razmišljanju, kako zajetne so pravzaprav naše občinske uprave. Koliko so v občinski upravi zaposlovali v zadnjih letih, koliko zaposlenih so imeli pred 10. in 5. leti, koliko ob začetku mandata sedanjega župana in koliko jih imajo zdaj ter na katerih delovnih mestih je povečanje, če je do tega prišlo, in ali gre za nova delovna mesta, smo vprašali v gospodarsko uspešni občini Ribnica, ki ima eno najnižjih brezposelnosti v državi.

Na naše vprašanje, koliko je bilo zaposlenih v občinski upravi pred delitvijo občin, so nam iz občinske uprave občine Ribnica sporočili, da s tem podatkom ne razpolagajo in da ga tudi Upravna enota Ribnica nima. So pa vedeli povedati, da je imela občina Ribnica, ki je nastala leta 1995, ko se je od nje odcepila občina Loški Potok, štiri leta kasneje pa še občina Sodražica, pred delitvijo občin 11.300 prebivalcev, danes pa jih imajo 9.321.

Župan občine Ribnica Jože Levstek je na čelu ribniške občine že devet let.

Pred 10 leti (stanje na dan 31. december 2005) so imeli zaposlenih 24 ljudi, leta 2010 25, sedaj (oktober 2015) pa imajo 26 javnih uslužbencev. Sedanji župan Jože Levstek je nastopil svoj prvi mandat leta 2006, število javnih uslužbencev pa je bilo v tem letu enako kot v letu 2005, torej 24.

V obdobju zadnjih 10 let so se določena delovna mesta spremenila, preoblikovala, nekateri delavci so se upokojili in so jih zamenjali z novimi, povsem na novo pa so zaposlili tri delavce za potrebe na novo ustanovljenega Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče in svetovalca za odnose z javnostmi. Ta delovna mesta so tudi edina nova delovna mesta v zadnjih 10 letih, sicer pa je do povečanja števila javnih uslužbencev prišlo tudi zaradi zaposlitve javne uslužbenke v glavni pisarni, ki je bila prej skupna z Upravno enoto Ribnica. Potreb po novih delavcih trenutno nimajo.

Vir: Članek je bil objavljen v 45. številki Dolenjskega lista, 12. novembra 2015

Komentiraj