Ribnica

Stanje varnosti v občini Ribnica – pogovor s komandirjem PP Ribnica, Petrom Kotarjem

Peter Kotar, komandir Policijske postaje Ribnica

Peter Kotar, komandir Policijske postaje Ribnica

S komandirjem Policijske postaje Ribnica, Petrom Kotarjem smo se pogovarjali o stanju varnosti v občini Ribnica. Na vprašanje,  kakšna je bila varnost v cestnem prometu v ribniški  občini lani, v primerjavi z letom 2008, je povedal da je stanje varnosti v cestnem prometu ostalo na približno enakem nivoju, kot v letu 2008. Število prometnih nesreč se je nekoliko zmanjšalo, so pa v letu 2009 zabeležili dve prometni nesreči z najhujšimi posledicami, v katerih sta dve osebi  izgubili življenje.  Hudo poškodovanih oseb v prometnih nesrečah je bilo tretjino manj, oseb z lahkimi telesnimi poškodbami pa je bilo nekaj več.  Povedal je, da se stanje izboljšuje, kar je razvidno iz statističnih pokazateljev o številu prometnih nesreč oz. številu telesno poškodovanih.


Med najpogostejše kršitve lahko štejemo hitrost in objestno vožnjo. Hitrost je med drugim tudi na prvem mestu kot vzrok za prometno nesrečo.

Zanimalo nas je, kateri deli cest so med Kočevjem in Ljubljano oz. Velikimi Laščami najnevarnejšič

Posebej ne izstopa nobeden izmed odsekov. V letu 2009 je bila izvedena rekonstrukcija križišča oz. priključka na G-II/106 v naselju Grič. Na tem delu je sedaj zagotovljeno varnejše vključevanje v promet s stranske ceste, prav tako je opravljena preplastitev asfaltne površine glavne ceste in s tem zmanjšana možnost zdrsov vozil z vozišča.

Na vprašanje, če bodo poostrili nadzor z radarskimi kontrolami je Kotar povedal, da bodo merilnike hitrosti uporabljali na mestih, kjer pogosteje prihaja do prometnih nesreč, v bližini šol ipd. Način dela prilagajajo trenutnim varnostnim razmeram, pri tem pa ne gre za njihovo kontinuiteto uporabo na istih mestih.

V centru Ribnice se pojavljajo vozniki, ki drvijo po Škrabčevem trgu, Kolodvorski ulici, v poletni sezoni so to poleg avtomobilistov tudi motoristi. Kotar pravi, da jim v poletnih mesecih pomoč pri nadzoru prometa nudijo tudi policisti motoristi PPP Ljubljana, ravno zaradi povečanega števila motoristov na relaciji med Ljubljano in Kočevjem. Nemogoče pa je zagotavljati 24 urno prisotnost policistov na enem mestu.

Na področju prepovedanih drog so policisti PP Ribnica v letu 2009 obravnavali več prekrškov s področja Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, prav tako so z daljšim zbiranjem obvestil podali nekaj kazenskih ovadb za kaznivo dejanje Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Vsako informacijo povezano z drogami preverijo, spremljajo in v okviru njihovih pooblastil tudi izvedejo določene ukrepe.

Nadzor so v letu 2009 povečali, predvsem pa na tej problematiki zaradi taktike dela delajo policisti v civilnih oblačilih.

Na Škrabčevem trgu, v bližini Miklove hiše se pojavlja tudi vandalizem, o katerem Peter Kotar pravi, da v tem primeru ne gre za nek pogost pojav. Primere vandalizma oz. kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari obravnavajo izključno na predlog oškodovanca, kar pomeni da se obravnava, ko oškodovanec ali nekdo drug to kaznivo dejanje prijavi.

Nasilja v šoli na našem območju policisti skoraj ne obravnavajo, kar ne pomeni, da se je stanje na tem področju izboljšalo, vendar pa pri tem ne morejo zagotovo trditi, da tega nasilja ni.

Pri tem sodelujejo z različnimi izobraževalnimi ustanovami. Po potrebi se vključi tudi tim strokovnjakov-kriminalistov, ki so za to posebej usposobljeni. Otroke in mladostnike ščitijo tudi razne konvencije in zakoni in zaradi tega komandir ni komentiral posameznih dogodkov na to temo.

Nasilje v družini – število zaznav teh kaznivih dejanj je v porastu, kar je značilno za celotno PU Ljubljana. Razlog je mogoče iskati tud v tem, da si žrtve nasilje upajo prijaviti in kar je zelo pomembno, da sodelujejo s policijo skozi ves postopek. Je pa še ena sprememba, ki jo je prinesla sprememba Kazenskega zakonika in sicer je sedaj to uradno ‘pregonljivo’ kaznivo dejanje. Nanj morajo policisti ob zaznavi odreagirati že po uradni dolžnosti, to pa pomeni tudi, da žrtev ne more umakniti prijave, v kolikor je bilo kaznivo dejanje dejansko storjeno (npr. pod prisilo).

S področja gospodarskega kriminala so v letu 2009 policisti obravnavali štiri kazniva dejanja, od tega eno poslovno goljufijo. Policija prouči vsako obvestilo, naznanilo o kaznivem dejanju.

V kolikor so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, prične policija na podlagi  148. čl.  Zakona o kazenskem postopku tako imenovani predkazenski postopek. O vseh ugotovitvah nato obvestijo pristojno tožilstvo, ki zadevo prevzame v nadaljnjo obravnavo.

Na vprašanje, kaj svetujejo vsakemu posamezniku in vsem prebivalcem občine za večjo varnost in boljše počutje, je komandir PP Ribnica, Peter Kotar odgovoril:

»Glede večje varnosti občanov svetujem predvsem samozaščitno obnašanje vsakega posameznika posebej. Pri tem mislim, da mora vsak poskrbeti za svojo varnost, bodisi z uporabo kresničke v cestnem prometu, svetlih oblačil, bodisi s skrbjo za premoženje, tako da  zaklepajo nepremičnine in vozila. Predvsem na vidnih mestih v vozilih in objektih ne puščajte vrednejših predmetov, kajti takšni objekti so takoj izpostavljeni in so tarča storilcev kaznivih dejanj. Tukaj zagotovo še vedno velja slovenski pregovor, da »priložnost dela tatu«.

Policija svetuje še, da lahko vsako kaznivo dejanje oz. sum prijavite na anonimni telefon: 080 1200.

Vir in foto: radio1.si


Komentiraj