Ribnica

Spor med Komunalo Ribnica in lastniki stanovanj zaradi poračuna stroškov ogrevajna ne pojenja

Viktor Kužnik

Viktor Kužnik

Ribnica – Vihar zaradi poračuna stroškov ogrevanja, ki ga je podjetje Komunala Ribnica izstavilo lastnikom in najemnikom 290 stanovanj na Knafljevem trgu za mesec maj, junij in julij 2010, ne poleže tudi v prvem pomladnem mesecu.

Odbor za ogrevanje na tem trgu, ki je bil, kot je dejal njihov tajnik Evgen Jakšić, ustanovljen v začetku leta 2009 in ves čas deluje skladno s stanovanjskim zakonom, skuša z goro dokumentacije dokazati, da hoče Komunala od lastnikov in najemnikov neupravičeno izpuliti nekaj več kot 61.000 evrov »proračunskega« denarja.  S tem zneskom naj bi, po mnenju stanovalca soseske Viktorja Kužnika, podjetje zapolnilo primanjkljaj, to je dolg neplačnikov, najemnikov občinskih stanovanj. »To je čista goljufija,« je prepričan Kužnik.

V  Komunali domnevo odklanjajo in priznavajo, da neplačniki vsekakor slabijo solventnost podjetja, redni plačniki ogrevanja pa v nobenem primeru niso zaradi tega obremenjeni, še najmanj pa, da bi z lanskim poračunom primaknili denar za kritje te izgube. Kot pribito drži, trdijo v odboru, da je sporna tudi ogrevalna sezona 2008/2009, ko je Komunala s prirejenim poračunom stanovalce opeharila za 10.500 evrov; skupaj naj bi tako slednjim v dveh ogrevalnih sezonah z nečednimi posli neupravičeno zaračunala ne dosti manj kot 72 tisočakov.

A ne glede na vse, so v Komunali odločni. Tistim, ki ne bodo poravnali dolga (v povprečju 200 evrov), jim ga bodo sodno izterjali. Da so ravnali prav, ne dvomijo, še bolj potem, ko je na dan prišlo poročilo revizijske hiše Renoma d.o.o. »Temu nimam več kaj dodati. Poročilo s pregledanim poračunom za dve ogrevalni sezoni nedvomno potrjuje, da smo poslovali po črki zakona. Sicer od 1. septembra dalje jaz nisem več direktor Komunale,» je poudaril Jože Zakrajšek. Ravno njemu odbor za ogrevanje očita vzvišenost oziroma izogibanje sodelovanja, kar je pripeljalo do pomislekov, obtoževanj in nedvomnih napak. Čeprav bi morala Komunala pri pripravi sklepnega letnega poročila ogrevalne sezone vsakič k sodelovanju povabiti tudi Odbor za ogrevanje, je Zakrajšek to zakonsko obvezo  namenoma prezrl.

»Odbor za ogrevanje, ki ima 11 članov, vse od ustanovitve zastopa interese vseh stanovalcev. V okviru njega zelo transparentno deluje komisija za pregled poračuna. In ker smo tako (zakonsko) organizirani, hkrati pa bdimo nad sleherno položnico, kar pomeni, da pri nas ni dovoljen lov v kalnem, gre to nekaterim pač v nos,» meni Jakšić.

Komisija, ki razpolaga z uradnimi podatki iz dokumentacije  Komunale, in jih je primerja s poročilom Renome, je prišla do očitnih razlik s katerimi nastopa v javnosti. S tem zgolj opozarja na zvijačo, katere se je Komunala posluževala. In nič več. Tako je v obeh ogrevalnih sezonah ene podatke posredovala stanovalcem, druge, seveda prirejene, revizorju.

»Naj odprejo oči in pregledajo izstavljene položnice s točnimi vsotami plačil po mesecih v tem obdobju,» jim svetuje Jakšić in razloži, da je imela Komunala v obdobju 2009/2010 za skoraj 239.000 evrov prihodkov, stroški ogrevanja pa so bili le  177. 673  evrov. »Od Komunale, ki se je zavila v molk, zaman več mesecev pričakujemo, da nam pojasni, kam je izpuhtel preveč obračunan znesek 61.000 evrov iz zadnje ogrevalne sezone ter 10.522 evrov iz prejšnje, kar je razvidno iz poročila Renome. Skupaj torej nekaj manj kot 72  tisočakov,» se vpraša Jakšić.

Da se je vodstvo Komunale do svojih »porabnikov« v tem obdobju obnašalo bolj mačehovsko, pritrdijo v odboru s pismom, ki so ga avgusta naslovili na  takratnega direktorja Zakrajška; to funkcijo je lani opravljal kot vršilec dolžnosti. Hoteli so, da odhajajoči direktor novemu prepusti čiste račune. Namesto Zakrajška je to storil Bojan Trdan, ki je vodenje podjetja prevzel 1. septembra 2010.

»Da bi ugotovili dejansko stanje, sem takoj ob prihodu v podjetje naročili revizorski pregled na področju ogrevanja. Družba, ki je pregledala listine ni ugotovila nepravilnosti. Določene zadeve odbor za ogrevanje seveda razlaga po svoje, zato prihaja do teh razlik. Ker se polemika okoli tega, tudi v  lokalnem mediju, nadaljuje, kaže, da bi bilo najbolje povabiti predstavnike odbora na razgovor,» meni Bojan Trdan.

In vloga lokalne skupnosti pri vsem tem, ob katero se v odboru večkrat obregnejo?  Javno podjetje Komunala je samostojno v svojih poslovnih odločitvah, tako, da občina nanj ne vpliva, so pojasnili. »Da bi se izognili težavam, je župan na skupščini    podjetja dal predlog, da opravijo notranjo kontrolo, kar so tudi  naredili,» je dejala Irena Marn z občine Ribnica.

Vir: e-utrip.si, I.L.

2 komentarja

  • Seveda ni nihče nič kriv, papirji so pa itak že izgubljeni, seveda tisti, na katerih je kaj pomembnega. Odgovorni bi morali odgovarjati s svojim premoženjem.

Komentiraj