Ribnica

Sofinanciranje tiska in vezave diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog

Ribnica – Knjižnica Miklova hiša Ribnica bo v sodelovanju z Občino Ribnica v letu 2021 omogočila sofinanciranje tiska in vezave diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog študentom s stalnim bivališčem v Občini Ribnica.

Uveljavljate lahko sofinanciranje tiska in vezave dveh izvodov naloge v trdi vezavi, pri čemer skupni znesek sofinanciranja znaša največ 40 EUR. En izvod naloge v trdi vezavi ostane Knjižnici Miklova hiša Ribnica za potrebe domoznanske zbirke.

Pogoji sofinanciranja:

  • stalno prebivališče v Občini Ribnica,
  • zaključek študija v šolskem letu 2020/2021,
  • uveljavljate lahko diplomska dela (1. bolonjska stopnja), ki se vsebinsko navezujejo na področje občine Ribnica,
  • uveljavljate lahko magistrska (2. bolonjska stopnja) in doktorska dela (3. bolonjska stopnja) z vseh področij.

Izpolnjeno in podpisano izjavo za uveljavljanje sofinanciranja nam pošljite na e-naslov info@miklovahisa.si.

Izjava-sofinanciranje-diplom

Rok za oddajo je 31. oktober 2021.

Komentiraj