Ribnica

Širokopasovno omrežje naj bi bilo v Ribniški dolini zgrajeno do leta 2012

Župan Jože Levstek in Irena Marn, vodja oddelka za gospodarstvo in kmetijstvo.

Župan Jože Levstek in Irena Marn

Ribnica – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je devetega julija 2010 objavilo drugi javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Skupna  višina sredstev, ki je na voljo za javni razpis znaša dobrih 37 milijonov evrov.

Občina Ribnica se je nato v poletnih mesecih pridružila konzorciju za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Črnomelj, Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Metlika, Osilnica, Ribnica in Sodražica. V Ribnici je projekt še kako potreben, saj v šestih naseljih sploh ni mogoče priti do širokopasovnega priključka, v vseh ostalih naseljih pa ni vsem uporabnikom, ki bi želeli, omogočen dostop do širokopasovnega priključka.

Na podlagi pridobljene dokumentacije je občina Ribnica šestega avgusta 2010 objavila javni razpis za izbor zasebnega partnerja za izgradnjo omrežja.

Prispelo je pet vlog, od teh so se trije ponudniki uvrstili v nadaljnji postopek, dva vlagatelja sta podala neustrezni ponudbi, zato sta bila izločena. Sposobnost za izvedbo projekta je bila priznana podjetju Pirnat gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Ljubljana, podjetju GVO, d.o.o., Ljubljana in pogojno tudi podjetju Tritel, d.o.o., Ljubljana.

V začetku oktobra so vsi trije ponudniki, ki jim je bila priznana sposobnost, predložili nove ponudbe. Po podrobnem pregledu ponudb je bilo izbrano podjetje GVO. Občina Ribnica bo iz celotnega kolača dobila poldrugi milijon evrov. Izgradnja širokopasovnega omrežja se bo izvajala predvidoma od januarja 2011 do julija 2012.

Cilj gradnje odprtega širokopasovnega omrežja v občini Ribnica je, da se predvsem na območjih, kjer širokopasovno omrežje ni prisotno, le-to nadgradi z namenom, da se v občini poveže vse zainteresirane končne uporabnike pod enakimi pogoji za vse zainteresirane operaterje in ponudnike storitev. Cilj projekta je, da se omogoči ponudbo vseh vrst t.i. internetnih storitev.

ZVOK: Župan Jože Levstek o projektu

Vir: radio1.si

Komentiraj