Ribnica

Sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo na temo voznega reda vlaka in postajališč

Ljubljana – Na temo voznega reda vlaka in postajališč je bilo v preteklem tednu kar nekaj napisanega. Na to temo je danes na Ministrstvu za infrastrukturo potekal sestanek. Moje pobude (župan Občine Ribnica Samo Pogorelc), katere sem zaznal od vas, spoštovane občanke in občani, sem na sestanku izpostavil in lahko vam z veseljem sporočim, da jih bo kar nekaj upoštevanih. Nekatere že v začetku februarja, ostale pa v sredini leta, oziroma po izgradnji postaje v Grosuplju.

Moja izhodišča za današnji sestanek:

  1. Zgodnejša ura odhoda prvega vlaka, (vlak bo ob 6:25 v Ljubljani, ustavil bo na vseh postajah) UREJENO ✅
  2. Korigirati postajališča Ortnek-Žlebič, saj bo s tem omogočeno tudi občanom iz Žlebiča, Slatnika, Sušja, Brež, Kota…, kot tudi boljša povezava za občane Sodražice in Loškega Potoka ) UREJENO ✅
  3. Korigirati postajališče da vlak ustavi v Ljubljani na postaji Vodmat (predvsem za zaposlene UKC, DSO…) UREJENO ✅
  4. Korigirati presedanje v Grosuplju, kjer je najbolj moteče čakanje na naslednji vlak (BO UREJENO; ko bo zgrajena nova postaja v Grosuplju) ⏸
  5. Dodatna popoldanska vožnja iz Ljubljane okoli 15:15 nazaj v Ribnico (BO UREJENO; predvidoma v juliju) ⏸
  6. Dodatna večerna vožnja iz Ljubljane okoli 20:30 nazaj v Ribnico (BO UREJENO; predvidoma v juliju) ⏸
    Ministrstvu za infrastrukturo, državnemu sekretarju Aleš Mihelič in ekipi SŽ se v imenu vseh zahvaljujem za posluh, kajti s tem je bil narejen velik korak, da železniški potniški promet resnično zaživi in da bo mnogim nudil varno in udobno vožnjo.

Vir: Zapis na FB strani Samo Pogorelc

Komentiraj