Ribnica

RŠK razpisuje fotografski natečaj z naslovom MLADI IN RIBNICA

RŠK - fotonatečaj

RŠK - fotonatečaj

Ribniški študentski klub razpisuje fotografski natečaj z naslovom MLADI IN RIBNICA. Cilj natečaja je prikazati Ribnico skozi objektiv mladih, ki v njej živijo oz. prikazati položaj mladih v Ribnici.

Sodelujejo lahko rojeni leta 1986 ali kasneje s stalnim prebivališčem v občinah Ribnica, Sodražica ali Loški potok.

Poslane fotografije morajo imeti tematsko povezavo med mladimi in Ribnico (podrobneje v prilogi).

GLAVNA NAGRADA bo izplačana v vrednosti 200€,
druga in tretja nagrada pa vsaka po 50€.

Nagrajenci bodo razglašeni ob otvoritvi razstave konec maja v prostorih kluba. Vsi ostali avtorji in avtorice razstavljenih fotografij prejmejo tolažilno nagrado.

Fotografije morajo biti poslane DO NAJKASNEJE 11.05.2012 s pripisom FOTONATEČAJ.

Podpisati morate tudi Izjavo o strinjanju s pogoji sodelovanja

NAVODILA in POGOJI natečaja so opisani v prilogi (povezava).
Podpisati morate tudi izjavo o strinjanju s pogoji sodelovanja (povezava).

Komentiraj