Ribnica

Rokodelski center Ribnica širi mrežo delovanja

Polona Grm Rigler
Polona Grm Rigler

Ribnica – Ministrstvo za kulturo je marca 2013 podelilo Javnemu zavodu Rokodelski center Ribnica, zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost, pooblastilo za izvajanje državne javne službe za področje etnologije, likovne umetnosti od začetka 20 stoletja in zgodovine na območju občine Ribnica.

Polona Grm Rigler (2. z leve)

Polona Grm Rigler (2. z leve)

Glede na to da Rokodelski center izvaja javno službo tudi izven meja matične občine je ministrstvu za kulturo podal vlogo za razširitev pristojnosti izvajanja na občine Sodražica, Velike Lašče, Dobrepolje in občino Loški Potok za tista naselja, ki so bila pred 1. januarjem 1995 teritorialno del občine Ribnica.

Ministrstvo je s predlogom soglašalo, pred tem pa je pridobilo soglasje Pokrajinskega muzeja Kočevje, ki formalno opravlja javni služno za občino Loški Potok in soglasje Muzeja in Galerije mesta Ljubljana za območje občin Dobrepolje, Sodražica in Velike Lašče. Svetniki občine Ribnica so na zadnji seji dali soglasje za razširitev mreže pristojnosti. Soglasje je podala tudi občina Sodražica, kmalu bo še Dobrepolje, medtem ko Velike Lašče tega soglasja ne bodo dale, prav tako ne občina Kočevje, čeprav se je Pokrajinski muzej Kočevje s tem strinjal. »Rokodelski center je v preteklosti že razširili svojo mrežo delovanja z izvajanjem dveh projektov v omenjenih občinah», je dejala Polona Grm Rigler, direktorica Javnega zavoda Rokodelski center. S širitvijo mreže pristojnosti vsaj na začetku ne bo novih delovnih mest, program dela pa se bo širil.

Polona Grm Rigler o novih zaposlitvah
Polona Grm Rigler o širitvi
Polona Grm Rigler o projektih

Vir: radiokrka.com

Komentiraj