Ribnica

Rokodelski center Ribnica dobiva končno podobo

Danilo Hočevar in Jože Levstek pred Rokodelskim centrom

Danilo Hočevar in Jože Levstek pred Rokodelskim centrom

Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzealstvo in galerijstvo, kot se bo nov objekt na ribniškem Marofu imenoval, je v zaključni fazi. Končni videz bo v naslednjih mesecih dopolnila še oprema, ki bo omogočala nemoteno delovanje in razvoj vsebin, ki so, kot je povedal župan Jože Levstek, že znane.

V njem bodo: stalna razstava aktualnih rokodelskih izdelkov, občasne razstave rokodelskih izdelkov glede na različne vsebine, možnost drugih kulturnih razstav, izdelkov sosednjih regij, držav EU itd.; delavnice za pridobivanja NPK Sohorobar, za prezentacijo izdelave rokodelskih izdelkov in druge kulturne namene; predavalnice – učilnica za izobraževalne namene (večnamenski prostor za druženje, izvajanje izobraževalnih in kulturnih vsebin, različne vaje kulturnih inštitucij in društev, konferenc in večjih tematskih srečanj), dokumentacijski center: knjige, publikacije, arhivi dokumentov, znanj, pridobljenih geografskih označb izdelkov, slikovnega in avdio gradiva; pisarne za zaposlene v centru, svetovalno in informacijsko središče – tudi turistično informiranje; študijsko pisarno za študente, mentorje in raziskovalce; trgovino (manjšo, v okviru recepcije, možnost nakupa spominkov), skladišča in drugi pomožni prostori.

Osnovna dejavnost JZRC bo pokrivala stalno razstavo rokodelske produkcije (izdelkov, ki so prejeli oznako Art&Craft in/ali Geografsko oznako Ribniška suha roba), povezovanje regionalnih centrov, strokovno dokumentacijo izdelkov, komunikacijo z ostalimi centri v EU, izmenjavo strokovnjakov, promocijo izdelkov, pomoč pri trženju izdelkov, stalne in občasne oblike usposabljanja na področju rokodelskih izdelkov za različne ciljne skupine, uvajanje novih poklicev, vzpostavitev svetovalne mreže, informacijsko podporno središče, razvoj projektov na relaciji rokodelstvo-turizem-kultura, organizacija raznih razstav, krepitev regionalnega in meddržavnega povezovanja, spodbujanje razvoja in raziskav na področju rokodelstva, trgovino z rokodelskimi izdelki (v Ribnici muzejska trgovina teh izdelkov že obstaja, tako da v začetni fazi ne načrtujejo večje trgovine, temveč le komplementarno možnost nakupa spominkov za obiskovalce) in dejavnost pospeševanja trženja rokodelskih izdelkov. Naslednja dejavnost, ki se bo odvijala so likovne in kiparske delavnice, ki bodo vzgajale udeležence na tem kulturnem področju in pospeševale kulturno produkcijo v regiji.

Vir: radio1.si

1 komentar

  • Očitno je projekt zelo problematičen, saj objekt prehiteva vsebino delovanja centra, ki se stalno spreminja. Vsebina delovanja centra je bila že v začetku nedorečena,kar je zelo neodgovorno, glede na višino porabljenih sredstev, občinskih in evropskih. Lahko bi jih porabili drugje, npr, v zdravstvenem domu, kjer je več kot 50% opreme že odpisane, i.p.
    Vsebina delovanja rokodelskega centra je očitno takšna,da center skoraj ne bo imel nič prihodkov, potrebno bo zopet financiranje iz javnih sredstev davkoplačevalcev.
    Menim, da bo ta center še velik problem.

Komentiraj