Ribnica

Riko Ribnica zagotavlja opremo za vzdrževanje cest

Ribnica – Podjetja, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem cestnih površin, za svoje delo potrebujejo različne naprave in pripomočke. Kot pravi Janez Šilc, direktor podjetja Riko Ribnica, imajo nekatera pogodbe za širše vzdrževanje, nekatera samo za določena dela, temu pa se prilagajata tudi vozni park in oprema teh podjetij, seveda pa je pomemben dejavnik za odločanje o opremi tudi dolžina cest in velikost površin.

Kombinacija kosilnic RIKO KP-6 in KK-8 na U400

Kombinacija kosilnic RIKO KP-6 in KK-8 na U400

Za začetek letnega vzdrževanja je običajno najprej potrebna ščetka oziroma pometalni stroj za odstranjevanje peska s cestišča oziroma površin. Sledi košenje obcestnih površin, med redna vzdrževalna dela pa sodijo še popravljanje znakov in odbojnih ograj ter druga popravila poškodovanih površin. Obnoviti je treba tudi talne označbe.

Kot pravi Šilc, podjetja za te namene uporabljajo vozni park, ki ga sestavljajo tovorna vozila različnih velikosti in z različno opremo, univerzalna delovna vozila, kompaktni namenski stroji in traktorji. A kot poudarja, so vsa ta vozila, razen kompaktnih strojev in univerzalnih delovnih vozil, brez dodelav za namensko rabo neuporabna.

O namenu je treba razmisliti že ob nakupu

»V podjetju Riko Ribnica, d. o. o., z nadgraditvijo zagotovimo širšo uporabnost vozil, vendar izključno na vozilih, kjer je to mogoče. Zato je treba namen vozila upoštevati že ob nakupu, kajti vozilo mora biti opremljeno z določenimi elementi, ki omogočajo nadgradnjo, velike pa so tudi razlike v hitrostih,«

razlaga Šilc.

V podjetju tako proizvajajo različne izdelke za letni program vzdrževanja cestnih in drugih površin. Letni program za traktorje in unimoge obsega različne kosilnice, ki se razlikujejo po opremi in dosegu, poleg tega ponujajo tudi druge priključke, kot so pometalne naprave, naprave za popravilo ograj, sekalnike in rezalnike vejevja, naprave za pranje stebričkov, znakov in ograj. Svoj proizvodni program pa dopolnjujejo še s prodajnim programom podjetij Doppstadt iz Nemčije (drobilniki odpadkov), Borum iz Danske (stroji za izdelavo talnih označb in njihovo odstranjevanje) ter Bücher Schörling iz Nemčije (stroji za pometanje cest, odmetalniki snega, pometalne naprave za letališča). Kot poudarja Šilc, za vsak izdelek uredijo tudi montažo na vozilo, zagon in šolanje kupca za uporabo strojev.

Izvajalci potrebujejo zanesljivega partnerja

V podjetju Riko Ribnica so se na področju izboljšave tehnologije posvetili predvsem kosilnicam, tudi povsem novemu programu teh naprav. Kot pravi Šilc, so ugotovili, da se kupci vračajo nazaj k profesionalnim napravam, saj je, kljub višji ceni, učinek takšne opreme precej boljši.

»Še vedno pa smo eno boljših podjetij v poprodajnih storitvah. Nadomestni deli so hitro dostopni, servis odziven. Ne pozabimo, ti stroji in priključki so v uporabi tudi do 15 let. V tem obdobju pa Riko Ribnica zagotavlja poprodajne storitve, kar omogoča uporabnost in funkcionalnost stroja. V taki dobi je, ekonomsko gledano, nakupna vrednost stroja že zanemarljiva,«

še dodaja Šilc.

Tudi na splošno sogovornik ugotavlja, da se vozni parki podjetij, ki urejajo cestišča, starajo, zato bo treba razmišljati o obnovi vozil in tudi priključnih strojev.

»Zahteve privzetih standardov se povečujejo, večale se bodo potrebe po namenskih in specialnih strojih, ki pa zahtevajo še bolj specialne in namenske storitve. Posredniška prodaja je sicer najcenejša, vendar pa v dobi uporabe lahko postane precej draga. Torej, naši kupci potrebujejo dobrega in stabilnega partnerja v vsej dobi uporabe stroja in prav tak partner je podjetje Riko Ribnica, d. o. o.«

Vir: finance.si

[oglas tip=”468×60″ p=”C”]

Komentiraj