Ribnica Slovenija

Ribniškemu skladu dodatnih 10 milijonov evrov

Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici

Ljubljana/Ribnica – Vlada je na seji odbora za gospodarstvo povečala obseg premoženja Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja za nekaj manj kot 10,4 milijona evrov. Sklad s sedežem v Ribnici bo sredstva namenil za različne programe spodbud v obliki ugodnih posojil v času do konca leta 2024.

Z vplačilom dodatnega namenskega premoženja bodo skladu omogočeni javni razpisi v okviru programov Podjetništvo, Kmetijstvo in gozdarstvo ter Lokalne skupnosti in drugi deli javnega sektorja, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Javni razpisi bodo odprti od leta 2022 do konca leta 2024.

Programi spodbud bodo namenjeni spodbujanju podjetništva, s posebnim poudarkom na prehodu k brezogljičnemu gospodarstvu, k zelenemu prehodu, digitalni preobrazbi in družbeno odgovornim projektom, kot tudi obdelavi in predelavi lesa, digitalizaciji ter snovni in energetski učinkovitosti. Vključevali bodo tudi spodbude za občine z dodeljevanjem ugodnih posojil za financiranje lokalne in regionalne javne infrastrukture, spodbude za kmetijstvo in gozdarstvo ter spodbude za dvig gospodarske osnove na območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti.

Vlagatelji bodo s sredstvi lahko zapirali finančne konstrukcije za naložbe, ki so bile podprte v okviru načrta za okrevanje in odpornost, večletnega finančnega okvira in kreditiranje energetskih prenov mikro, malih in srednje velikih podjetij z obmejnih problemskih območij.

Vlada je nova namenska sredstva ribniškemu skladu zagotovila iz prejetih kupnin in dodatno zagotovljenih sredstev za njegovo dokapitalizacijo v letošnjem državnem proračunu.

STA; M. K.

Komentiraj