Ribnica

Ribniške nepremičnine malo vredne – nezazidanih 5000 zazidljivih parcel

Novi davek bo prizadel predvsem lastnike površin, ki so zazidljive. Direktor urada za množično vrednotenje nepremičnin pri Geodetski upravi RS Dušan Mitrovič je podrobneje predstavil vrednotenje ribniških nepremičnin, katerih lastniki bodo marca prihodnje leto, tako kot povsod drugod v državi, prejeli sezname z ocenami vrednosti, ki bodo podlaga za določitev davka na nepremičnine. Z njim bodo obdavčili vseh 6,5 milijona slovenskih nepremičnin, ki so vredne 185 milijard evrov.

Neverjetnih 5000 zazidalnih parcel v občini Ribnica ni nikakršna slovenska izjema, je na okrogli mizi Kaj nam prinaša množično vrednotenje nepremičnin v organizaciji ribniškega Zares povedal gost večera Dušan Mitrovič. Kot je dejal, so pri vrednotenju slovenske nepremičnine razdelili v 21 razredov. To velja tudi za 57.000 ribniških nepremičnin, ki so skupaj vredne 525 milijonov evrov. Med njimi je 2725 hiš, 725 stanovanj, 250 industrijskih objektov, 27.500 kmetijskih zemljišč, 11.700 gozdnih parcel …

Med merili za določanje vrednosti so pomembni tudi socialno-ekonomski kazalci občine; gostota prebivalstva, letna rast prebivalstva, bruto osnova za dohodnino in povprečna dodana vrednost na zaposlenega. »Ti podatki v 70 odstotkih pojasnjujejo vrednostno raven stanovanjskih nepremičnin,« je povedal Mitrovič. Vse občine so razdeljene v 20 razredov, v najvišjem so denimo središče Ljubljane ali Portorož. Občina Ribnica je v osmem, skupaj s Tolminom, Kočevjem, Beltinci, Pivko …, kjer imajo nepremičnine nizko vrednost.

Ob predstavitvi podatkov o prodaji nepremičnin v občini Ribnica v zadnjih štirih letih je Mitrovič opozoril, da je ta trg precej neaktiven, občina Ribnica pa ni zanimiva za ljudi ali podjetnike od drugod.

Še več: »Za celotno območje Ribnice je mogoče reči, da je vrednost večine nepremičnin nižja od stroškov nakupa zemljišča, stroškov gradnje in drugih s tem povezanih stroškov.« Povprečna vrednost ribniških stanovanj in hiš je pod slovenskim povprečjem, občina pa je nekoliko nad povprečjem po številu hiš in stanovanj. »Toda številne hiše so prazne,« je opozoril Mitrovič, ki pravi, da bi občine morale podpirati smiselno naseljevanje v strnjenih naseljih, ne pa da so zazidalne parcele raztresene in brez komunalne infrastrukture.

Lastniki teh parcel bodo verjetno neprijetno presenečeni, ko bodo namesto od pol do dveh evrov davka za kvadratni meter kmetijske površine morali plačati 30 ali 50 evrov za kvadratni meter zazidalnega zemljišča.

Vir: Slovenske novice, Simona Fajfar

Komentiraj