Ribnica

Ribniška občina bo postavila turistično in drugo obvestilno signalizacijo

Ribniška občina na "tablah"

Ribniška občina na "tablah"

Tudi občina Ribnica je letos pristopila k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije na lokalnih in državnih cestah. Signalizacija bo namenjena obveščanju udeležencev v cestnem prometu, o kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitostih ter pomembnejših objektih znotraj mestnega naselja.

Po elaboratu je predvidenih skupaj 24 takšnih mest, kjer bodo namestili nosilce z lamelami za vodenje prometa. Na vsakemu nosilcu bo, v skladu z veljavnimi predpisi, do sedem lamel. V prvi fazi, v tem letu, jih bodo namestili 81. V kolikor se bodo na posameznih lokacijah pokazale potrebe po novih namestitvah signalizacije, jih bo občina proti plačilu zainteresiranim strankam tudi ponudila.

Novost pri urejanju turistične signalizacije so tudi nove, večje in bolj preglednejše občinske table, ki jih bodo postavili na vpadnicah v občino. Na njih bo vpisano tudi ime italijanske občine Aercevia, s katero je Ribnica pobratena že vrsto let. Postavitev signalizacije bo občino stala 50 tisoč evrov.

Kot je povedal župan Jože Levstek ribniška občina s tovrstno signalizacijo zamuja, bodo pa vsaj prvo fazo skušali izpeljati do konca avgusta.

ZVOK: Župan Jože Levstek o signalizaciji

Župan Ribnice Jože Levstek

Župan Ribnice Jože Levstek

Turistična in druga obvestilna signalizacija v Občini Ribnica

Turistična in druga obvestilna signalizacija v Občini Ribnica

Turistična in druga obvestilna signalizacija v Občini Ribnica

Turistična in druga obvestilna signalizacija v Občini Ribnica

Turistična in druga obvestilna signalizacija v Občini Ribnica

Turistična in druga obvestilna signalizacija v Občini Ribnica

Vir: radiokrka.com

Komentiraj