Ribnica

Ribničani podjetnejši od Kočevcev

Ribniški posvet o gospodarski krizi

Ribniški posvet o gospodarski krizi, na katerem so sodelovali predstavniki Zavoda za zaposlovanje, Gospodarske zbornice Slovenije in lokalni podjetniki, je pokazal, da Ribničani krizi uspešno kažejo zobe. Številke so pozitivne tako v slovenskem merilu, kot v primerjavi s sosednjo občino Kočevje, ki je na robu katastrofe.

Ribniška podjetnost, s katero uspešno kljubujejo tudi sedanji gospodarski krizi, je že pregovorna. Njena učinkovitost se je pokazala tudi na današnjem posvetu v Ribnici, na katerem so sodelovali predstavniki Zavoda za zaposlovanje, Gospodarske zbornice Slovenije in lokalni podjetniki. Brezposelnost na Ribniškem je 8,1 odstotna in je pod slovenskim povprečjem. Nižje od povprečja je število iskalcev, ki so starejši od 50 let, invalidov in dolgotrajno brezposelnih. Ribniška iniciativnost se kaže tudi pri številu poslovnih subjektov, ki je v primerjavi s Kočevskim, precej indikativna. V upravni enoti Kočevje imajo 1060 poslovnih subjektov, v Ribnici, ki je za polovico manjša, pa 970, je povedala vodja kočevsko ribniškega urada za delo, Romana Lapajne.

Kočevski podjetniki se vse premalo poslužujejo pomoči institucij, ki jih imajo na voljo. Opaziti je tudi vdanost v usodo in sprijaznjenost ljudi z dano situacijo, pravi Marta Turk z ljubljanske gospodarske zbornice. Drug problem je izobrazbena struktura, ki kaže, da je polovica brezposelnih Kočevcev brez strokovne izobrazbe. Temu prilagojena je tudi ponudba, saj imajo največ možnosti za zaposlitev likarice, prodajalci in delavci za preprosta dela v kovinski industriji. Podobno je tudi na Ribniškem, vendar pa je tam ponudba del nekoliko drugačna. Čeprav prednjačijo likarice in vozniki tovornjakov, so pri vrhu tudi menadžerji, organizatorji dela in celo športniki.

ZVOK:
Marta Turk o pomanjkanju motivacije
Romana Lapajne o poslovnih subjektih

Vir: radiokrka.com

Komentiraj