Ribnica

Rezultati akcije Komunale Ribnica: E – odpadke ločuj in okolje varuj!

akcije E–odpadke ločuj in okolje varuj 2013 (2)
akcije E–odpadke ločuj in okolje varuj 2013 (2)

Ribnica – Komunala Ribnica d.o.o. in družba Zeos d.o.o. sta organizirali akcijo »E – odpadke ločuj in okolje varuj!«, ki je poteka pod okriljem LIFE+. Akcija zbiranja je potekala od 10. maja do 31. maja 2013 v Zbirnem centru Ribnica. Za vse, ki jim je pot do Zbirnega centra predstavljala težavo, pa smo v treh majskih sobotah organizirali dodatno zbiranje na posameznih lokacijah, ki so bile bližje občanom (11.5.2013 v občini Ribnica, 18.5.2013 v občini Sodražica ter 25.5.2013 v občini Loški Potok).

akcije E–odpadke ločuj in okolje varuj 2013 (2)

akcije E–odpadke ločuj in okolje varuj 2013

Same akcije se je udeležilo  338 občanov vseh treh občin, ki so skupaj oddali  10.009 kg odpadne električne in elektronske opreme in sicer  730 kg  velikih gospodinjskih aparatov (VGA), 2.620 kg hladilno zamrzovalnih aparatov (HZA), 3.763 kg TV in ekranov, 2.215 kg malih gospodinjskih aparatov (MGA), 45 kg sijalk, 173 kg baterij in 463 kg akumulatorjev.

To pomeni, da so občani Ribnice, Sodražice in Loškega Potoka v času akcije zbrali 0,75 kg na posameznega  prebivalca.

Vsak, ki je prinesel katerokoli oeeo, odpadno sijalko ali  odpadno baterijo je z izpolnjenim kuponom sodeloval v nagradnem žrebanju, ki je potekalo 31. maja ob 13 uri  v prostorih komunalnega podjetja. Glavno nagrado je izžrebal predstavnik podjetja Zeos d.o.o.,  žreb praktičnih nagrad pa so izvedli župan občine Ribnica, podžupan občine Sodražica in župan občine Loški Potok.

Glavno nagrado hladilnik  je prejela ga. MARIJA MOHAR, Podpreska 17, 1319 Draga.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Poleg glavne nagrade se je podelilo še devet praktičnih nagrad.

Nagrajenci, ki prejmejo praktično nagrado kompostnik so:
•    ga. Metka Lesar, Jurjevica 6, 1310 Ribnica
•    g. Alojz Tanko, Žlebič 37, 1310 Ribnica
•    g. Ivan Šega, Ravni Dol 1a, 1317 Sodražica
•    g. Levstek Jože, Prvomajska cesta 14, 1317 Sodražica
•    g. Emil Stanešič, Draga 29, 1319 Draga
•    g. Alojz Car, Retje 113, 1318 Loški Potok

Nagrajenci, ki prejmejo praktično nagrado nahrbtnik so:
•    g. Andrej Mulej, Kolodvorska 4, 1310 Ribnica
•    g. Janez Krže, Kračali 3a, 1317 Sodražica.
•    ga. Helena Čamernik, Lazec 9, 1319 Draga

Vsem udeležencem akcije se organizatorja akcije komunala Ribnica d.o.o. in družba Zeos d.o.o. zahvaljujeta za dober odziv v upanju, da bomo skupaj nadaljevali s takimi in podobnimi akcijami tudi v prihodnje in s tem poskrbeli za lepše in boljše življenje vseh nas.

Komunala Ribnica d.o.o.

Komentiraj