Ribnica

Razširitev čistilne naprave v Ribnici

Ribniški trg

Ribniški trg

Obstoječa čistilna naprava v Goriči vasi že dalj časa ne zadostuje vsem potrebam dokaj hitre urbane širitve naselij. Zato je občina večkrat skušala preko razpisov priti do denarja, ki bi jo z lastnim vložkom omogočil razširitev čistilne naprave z novimi populacijskimi enotami. In ji je uspelo.

V okviru projekta Porečje reke Krke , ki ga je vodila občina Kočevje, je občini Ribnica iz sredstev kohezijskega sklada uspelo pridobiti 1,7 milijona evrov evropskega denarja. Naložba bo sicer stala 2,3 milijona evrov, razliko pa bo iz različnih virov primaknila občina sama.

Obstoječa čistilna naprava bo razširjena s 2400 populacijskimi enotami, na njo pa bo priključen tudi novi stanovanjski blok ter objekti podjetij, ki se gradijo in se še bodo gradila v Ribnici.

ZVOK: Župan Jože Levstek o čistilni napravi

Vir: radiokrka.com

Komentiraj