Ribnica

Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2012/2013

Izpolnjene obrazce vrnite v vrtec osebno ali
po pošti najkasneje do 15. marca 2012.

Vrtec Ribnica

Vrtec Ribnica

Ribnica – Vrtec Ribnica objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2012/2013 (vpis z dnem 1.9.2012). Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca – oranžni vhod, pri svetovalni delavki.

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletnistrani vrtca www.vrtecribnica.si,v vrtec vrnite osebno ali po pošti najkasneje do 15. marca 2012.

Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2012.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1.9.2012 več kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Pomembno: Staršem, ki so vloge za vpis otroka v Vrtec Ribnica že oddali, le-te ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri svetovalni delavki na  tel. št. 620 93 75od 7.00 do 15.00 ureali na upravi vrtcana tel. št. 620 93 71 v času uradnih ur.

Komentiraj