Ribnica

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica v letu 2012

Ribniški grb
Ribniški grb
Ribniški grb

Ribniški grb

Ribnica –  Občina Ribnica objavlja poziv k zbiranju predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Ribnica za leto 2012. Podeljuje se Naziv za častega občana, Urbanova nagrada, Gallusovo priznanje in Priznanje Občine Ribnica.

NAZIV ČASTNI OBČAN
Naziv častni občan se podeli posameznikom za pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju, ki predstavljajo Občino doma in v svetu. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

URBANOVA NAGRADA
Urbanovo nagrado se podeli posameznikom za življenjsko delo, delovnim skupinam, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih gospodarskega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Ribnica.

GALLUSOVO PRIZNANJE
[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Gallusovo priznanje se podeli posameznikom, skupini posameznikov, organizaciji in skupnosti za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter vidne dosežke trajnejšega pomena s področja kulturnih in drugih družbenih dejavnosti v Občini in širšem družbenem prostoru.

PRIZNANJE OBČINE RIBNICA
Priznanje Občine Ribnica se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in dela. Podeli se lahko največ eno priznanje častnega občana, ena Urbanova nagrada, do dve Gallusovi priznanji in do dve priznanji Občine Ribnica.

Predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad Občine Ribnica dostavite v zaprti kuverti z oznako »OBČINSKE NAGRADE« na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, do vključno 17. 9. 2012 do 14. ure.

Predlog mora vsebovati: vrsto nagrade oz. priznanja, ime in priimek ter naslov (za fizične osebe), naziv ter naslov (za pravne osebe) in obrazložitev predloga. Dodatne informacije lahko dobite v Uradu župana Občine Ribnica (tel. 837 20 03).

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
JOŽE TANKO , l. r.

Komentiraj