Ribnica

Razpis odraslih vizualnih ustvarjalcev 2010 na temo: MED BESEDO IN PODOBO

Koordinacija Osrednja Slovenija JSKD RS za kulturne dejavnosti letos ponovno razpisuje ustvarjanje na določeno temo, k sodelovanju pa so vabljeni odrasli likovniki in likovnice občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Izpolnjeno prijavnico s prilogo pošljite na  JSKD Ribnica po navadni ali elektronski pošti: oi.ribnica@jskd.si do ponedeljka, 30. junija 2010. Vsa dela pa lahko predate v prostorih pisarne JSKD Ribnica najkasneje do  20. avgusta 2010.

Beseda pa ugovarja:
»Nisem barva, sem glasba sem oblika, pesem in kvadrat,
mrmranje in krog v osrčju simfonij,
trikotnik, golob, štorklja in jastreb, ki bo vzletel
.«   Alain Bosquet

Razpis

Območna razstava odraslih vizualnih ustvarjalcev
treh občin 2010 na temo

MED BESEDO IN PODOBO


Pozdravljeni likovnice in likovniki, fotografi/nje in vizualni ustvarjalci, ustvarjalke!

Koordinacija Osrednja Slovenija JSKD RS za kulturne dejavnosti letos ponovno razpisuje ustvarjanje na določeno temo, k sodelovanju pa so vabljeni odrasli likovniki in likovnice občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.
Tematika je ista za vso Osrednjo Slovenijo. Izbrani vizualni ustvarjalci in ustvarjalke na območnem nivoju, ki jih bo predlagala umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, se bodo udeležili regijske razstave Osrednje Slovenije, ki bo potekala v Logatcu od 19. 11. do 1. 12. 2010. Selekcija za državni nivo je bienalna in je letos ne bo. V primeru, da bo prispelo zadosti del, bomo pripravili tudi območno razstavo, sicer pa si bo dela pogledala strokovna spremljevalka ter predlagala izbor za regijski nivo.

Tema:
Napetost med besedo in podobo je večplastna in se razvija skupaj s pojavom človeka, jezika in civilizacij. Še posebej pa se preučevanja njunega odnosa zaostrijo v 20. stoletju.
Osnovno izhodišče vašega ustvarjanja naj bo poezija ali prozno besedilo oz. kakršnokoli besedilo oz. njegov posamezni del. Ta razpis ne predpisuje vsebine. Za svojo ustvarjalno tematiko lahko uporabite roman,  pravljico, časopisni članek, kritično besedilo, pesem, filozofski tekst,  esej, posamezno misel, idejo ali besedo ali literarno predlogo po vašem izboru. Navkljub širokemu razpisnemu polju pa si želimo z razpisom postaviti sledeča vprašanja (in vsako od vaših del bo pomemben odgovor nanje):
Kaj je podoba?
Kje so meje vizualnega?
Ali sta beseda in podoba medsebojno zamenljivi?
Kje so meje našega likovnega jezika?
Ali obstaja med naravo podobe in naravo jezika presečišče ali pa imata vsaka svoje lastne temelje?
Ali lahko besedo nadomestimo s podobo in obratno?

Vaša dela bodo na zastavljena vprašanja odgovorila v vizualnem izrazu. Ne glede na to ali boste ustvarili slikarska, kiparska dela, fotografije, video ali kakšen drug intermedijski projekt.

Sodelujejo lahko z enim ali največ tremi med seboj vsebinsko ali oblikovno povezanimi deli. K ustvarjenem delu mora biti priloženo besedilo ali opis izbranega besedila v dolžini največ ene tipkane A4 strani (kratka vsebina teksta ali samo besedilo, če ne presega omenjene omejitve). Skrajne dimenzije likovnega dela so 100 x 70 cm, dolžine video dela ne predpisujemo, intermedijske predstavitve pa so možne le glede na opremljenost posameznih galerijskih prostorov oz. so v celoti tehnično prepuščene avtorjem izvedbe.

Izpolnjeno prijavnico s prilogo pošljite na  JSKD Ribnica po navadni ali elektronski pošti: oi.ribnica@jskd.si do ponedeljka, 30. junija 2010. Vsa dela pa lahko predate v prostorih pisarne JSKD Ribnica najkasneje do  20. avgusta 2010.

Alenka Pahulje
Koordinatorka območne izpostave
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Območna  izpostava Ribnica
Škrabčev trg 40
1310 Ribnica
Tel.: 01 83 69 893
Faks: 01 83 69 894
Mob.: 041 370 026ca

PRIJAVNICA


Komentiraj