Ribnica

Razlogov za skrb pri oskrbi s pitno vodo ni

Anton Gašparac

Anton Gašparac

Ribnica – Medobčinsko podjetje Hydrovod, ki izvaja javno gospodarsko službo zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode na območju petih občin, od Loškega Potoka, Sodražice, Ribnice, Kočevja, do Kostela, je kljub nekaterim težavam uspešno zaključilo poslovno leto 2011.

Lanska suša je zlasti ob koncu leta ponekod podrla stabilno vodo oskrbo, zato so morali decembra dovažati manjkajoče količine vode v vodovodni sistem Polom-Seč, kar se je prvič zgodilo. V nekaterih višje ležečih krajih ribniške občine so žejo gasili z dovažanjem vode v gasilskih cisternah.

Direktor podjetja Anton Gašparac je poudaril, da v tem obdobju ni bila povečana poraba vode na celotnem območju oskrbe, zato je bilo lažje ohranjati celoten sistem, ki je sicer posodobljen, a zahteva nova vlaganja za še večjo stabilnost. Sneg in dež sta sicer ob koncu in v začetku leta nekoliko napolnili zajetja, a so še daleč od idealnih razmer, ki veljajo za ta letni čas. Kljub vsemu pa razlogov za skrb pri oskrbi s pitno vodo ni.

ZVOK:
Direktor podjetja, Anton Gašparac o oskrbi
Direktor podjetja, Anton Gašparac o zajetjih

Vir: radio1.si in radiokrka.com

Komentiraj