Ribnica

Prvega septembra 2010 bo Komunala Ribnica dobila novega direktorja

Novi direktor Bojan Trdan Komunale Ribnica
Novi direktor Bojan Trdan Komunale Ribnica
Novi direktor Bojan Trdan Komunale Ribnica

Blaž Milavec, Bojan Trdan, Jože Levstek

Ribnica – V torek, 17. avgusta 2010 so ustanoviteljice Javnega komunalnega podjetja, Komunale Ribnica, občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok na novinarski konferenci predstavile novega direktorja, ki bo funkcijo nastopil prvega septembra. To je Bojan Trdan iz Sodražice, dipl. ing. strojništva, ki je bil do sedaj zaposlen v podjetju Kovinoplastika Lož.

Spomnimo, da so občine objavile javni razpis za to delovno mesto v začetku leta, preko katerega niso izbrale nobenega od prijavljenih kandidatov in je Jože Zakrajšek, dosedanji direktor podjetja, prevzel vlogo vršilca dolžnosti direktorja. Maja so občine razpis ponovile. Tokrat se je prijavilo deset kandidatov, od katerih jih je razpisne pogoje izpolnjevalo sedem.

19. julija 2010 je skupščina zavoda, ki ji predseduje župan občine Sodražica Blaž Milavec, za direktorja potrdila Bojana Trdana. Vizija novega direktorja je dvig kvalitete storitev, ki jih podjetje opravlja v vseh treh občinah, spremeniti delovni čas, ki bo bolj prijazen do uporabnikov storitev kot je sedanji, vzpostaviti optimalno organizacijo dela, redno in kvalitetno opravljati dela na področju komunalnih storitev, profesionalno izvajati pogrebne storitve. Razširili bodo tudi obstoječe pokopališče v Ribnici.

Največji poudarek bo seveda na odpadkih, ločevanju le teh, saj je to zlasti v Ribnici velik problem. Največja težava pri ravnanju z odpadki je žal v glavah ljudi, ki ne znajo oz. nočejo ločevati. Do leta 2017 mora Slovenija doseči evropski standard, to je 80% vseh odpadkov ločiti, trenutno je slika v Ribnici žal zrcalna.

V prihodnje bodo vsako gospodinjstvo opremili s posodami, tako da bodo lahko že doma ločili kompost, plastiko, steklo, papir …

Brezbrižne onesnaževalce okolja in posledično sebe bi bilo smiselno tudi ustrezno kaznovati.

Eden od ciljev novega direktorja bo tudi uspešnejše trženje storitev na vseh področjih delovanja, predelane in ločene odpadke prodajati, skratka dvigniti podjetje na sodobno raven, kateremu ne bo cilj dosegati dobičke, temveč poslovati pozitivno v dobro občanov, delavcev in lastnikov. Postati želijo sodobna družba, ki se bo povezovala tudi s sosednjimi občinami in sorodnimi podjetji.

Kljub temu, da bodo v prihodnje, po letu 2014 smeti vozili v Ljubljano, zdaj jih v Grosuplje, se cena komunalnih storitev zaradi tega ne bo zvišala.

Trenutno je v podjetju zaposlenih 40 oseb, ob tem novi direktor pravi, da zaenkrat ne bodo ne odpuščali, ne na novo zaposlovali, bo pa v določenem časovnem obdobju videl, kaj bo treba v vezi s tem narediti. Poleg novega delovnega časa bo moral novi direktor urediti in posodobiti tudi prostore Komunale v Goriči vasi, saj so ti ogledalo podjetja in hkrati lastnikov.

Pohvalil je delo svojega predhodnika, Jožeta Zakrajška, ki v podjetju ostaja in sicer kot vodja operativne službe. Odločitev Zakrajška so pozdravili tako župana občine Sodražica Blaž Milavec, kot Ribnice Jože Levstek in novi direktor Bojan Trdan.

Ob tem lahko dodamo, da čaka Trdana veliko dela in v dobro vseh upamo, da bo čim prej zavihal rokave in da bomo z njim in njegovimi zaposlenimi zadovoljni vsi.

ZVOK: Bojan Trdan o ravnanju z odpadki

Vir: radio1.si

Komentiraj