Ribnica

Poznate poklic suhorobarja?

Suha roba
Suha roba

Ribnica – V Ribnici so v treh letih temeljito popisali in katalogizirali različne spretnosti in znanja, ki so povezana z najbolj znano ribniško tradicionalno obrtjo, suho robo. Konec tega leta pa bodo ljudje, ki te spretnosti obvladajo, lahko tudi pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) suhorobar.

Suha roba

Suha roba

Na suhorobarskem območju, to je območju občin Ribnica, Kočevje, Sodražica, Bloke, Loški Potok, Velike Lašče in Videm-Dobrepolje, kjer je mogoče pridobiti geografsko označbo Ribniška suha roba, sedaj potekajo delavnice s predstavitvami NPK suhorobar. »Po grobih ocenah je na tem območju okoli 300 ljudi, ki imajo suhorobarska znanja in bodo lahko pridobili NPK suhorobar,« pravi Pavle Hočevar, sekretar Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in vodja projekta Izvajanje nacionalne poklicne kvalifikacije suhorobar.

NPK suhorobar zajema osem od enajstih panog

Ta poklic je ministrstvo za šolstvo potrdilo leta 2011, ko je bilo na podlagi obsežne dokumentacije dokazano, da imajo suhorobarji vrsto spretnosti in znanj, ki jih ne ponuja redno izobraževanje. NPK suhorobar velja za osem od enajstih suhorobarskih panog: obodarstvo, orodjarstvo, podnarstvo, posodarstvo, rešetarstvo, spominkarstvo, zobotrebčarstvo in žličarstvo. NPK suhorobar je mogoče pridobiti za eno ali več panog.

Tri suhorobarske panoge niso vključene v NPK suhorobar – lesostrugarstvo, ročno mizarstvo in pletarstvo -, saj so zanje potrebna bolj splošna znanja ali pa imajo, kot v primeru pletarstva, NPK že priznan drugje.

Priznanje spretnosti in znanj

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]»Za posameznika, ki bo pridobil NPK suhorobar, bo to priznanje določenih spretnostih in znanj, ki jih je pridobil z neformalnim učenjem, s tem pa bodo njegove zaposlitvene možnosti večje,« pravi Pavle Hočevar. Po Evropi delodajalci radi zaposlujejo delavce z NPK, ker se zavedajo, da ti dejansko obvladajo določena znanja.

NPK suhorobar bo podeljevala posebna komisija na podlagi vloge s pisnimi dokazili za obvladovanje suhorobarskih veščin. Po ocenah naj bi prve NPK suhorobar podelili konec letošnjega leta. Razširila pa se bo tudi ponudba poklicev, ki jih je mogoče pridobiti na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, pravi Hočevar: »Prakso za mizarje bodo dijaki v tretjem letniku lahko opravljali pri mojstru suhorobarju, tako da bo dijak lahko pridobil dva poklica – mizar in NPK suhorobar.«

Geografsko označbo Ribniška suha roba, ki jo je od leta 2005 mogoče pridobiti na območju sedmih suhorobarskih občin, je do sedaj pridobilo 45 izdelovalcev. »To je malo podeljenih geografskih označb, vendar je bilo veliko drugega dela,« pravi Pavle Hočevar, ki dodaja, da na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ribnica želijo, da se postopki, povezani z geografsko označbo Ribniška suha roba, prenesejo na Rokodelski center Ribnica, ker bo ta označba tudi bolje zaživela.

Po njegovih ocenah je v sedmih občinah okoli 260 ljudi, ki se ukvarjajo s suho robo kot obrtjo in so samostojni podjetniki ali opravljajo osebno dopolnilno delo. »Ocenjujem, da je kakšnih 200 ljudi, ki živi izključno od izdelovanja suhe robe,« pravi Hočevar. Dodaja še, da se s suhorobarstvom v resnici ukvarja še vsaj štirikrat toliko ljudi, kot je samostojnih podjetnikov in ljudi z osebnim dopolnilnim delom, saj je izdelovanje suhe robe ponavadi družinsko delo.

Posebna kategorija, ki v to številko ni všteta, so trgovci s suho robo. Na območju občin Ribnica in Sodražica je najmanj 50 trgovcev, ki se s suho robo vsak dan razkropijo po Sloveniji, pravi Pavle Hočevar: »Suha roba je zelo zanimivo tržno blago.«

Vir: delo.si

Komentiraj