Ribnica

Poziv literatorm in poetom Ribniške doline in Festival mlade literature Urška 2010

Ljubiteljska literatura in poezija sta v Ribniški dolini zelo razvita, saj se spomnimo množice udeležencev literarnih srečanj ter posameznikov, ki so iskali informacije o tem, kje bi lahko svoja dela predstavili.
Prav zato pričakujemo, da se boste v velikem številu odzvali na poziv Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ribnica.
Izpostava bi rada pridobila vaše osnovne kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, elektronska pošta), da bo lahko z vami navezala stik, vas redno obveščala o vseh možnostih izpopolnjevanja, srečevanja, razpisov ipd.

V tej številki že objavljamo prvi razpis za literarni natečaj Mlada Urška, kmalu zatem pa bo sledil še eden na temo Revščina in socialna izključenost.

DAJTE DOMIŠLJIJI in USTVARJALNEMU IZRAŽANJU KRILA!

Lepo vabi JSKD OI Ribnica, koordinatorica Alenka Pahulje, Tel: 01/ 8369 893, GSM: 041/ 370 026, Email: alenka.pahulje@jskd.si.


Festival mlade literature Urška 2010

Revija Mentor razpisuje literarni natečaj za Festival mlade literature Urška 2009. Sodelujejo lahko avtorji, stari nad 15 let, ki razen v samozaložbi še niso izdali knjige. Svojo še neobjavljeno literaturo – prozo (do 10 strani), poezijo (do 15 pesmi) ali dramska besedila – morajo v treh izvodih pod šifro poslati do 10. januarja 2010 na naslov Revija Mentor, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »za festival Urška«.

Vsi avtorji bodo povabljeni na enega od šestih regionalnih srečanj. Srečanja v obliki kratkih literarnih delavnic bodo potekala od februarja do maja na Vrhniki (za osrednjo Slovenijo), v Sežani (za Primorsko), Brežicah (za Dolenjsko in Belo krajino), Šmarju pri Jelšah (za Celjsko in Koroško), Škofji Loki (za Gorenjsko) in Ptuju (za SV Slovenijo).

Do sedem izbranih avtorjev s teh srečanj se bo predstavilo na Festivalu mlade literature Urška oktobra 2010 v Slovenj Gradcu.
Najboljšemu avtorju bo revija Mentor natisnila knjižni prvenec, ki bo objavljen v zbirki Prvenke, predstavljen pa na naslednjem festivalu oktobra 2011 v Slovenj Gradcu. Avtorji bodo kot honorar poleg mentorske pomoči pri nastajanju prvenca dobili tudi sto izvodov svoje knjige.

Podrobnejše informacije: po tel. (01) 2410 500 ali (01) 2410 516, e-pošti dragica.breskvar@jskd.si ali na spletni strani www.jskd.si.

Komentiraj