Ribnica

Položitev temeljnega kamna za novi vrtec v Ribnici

Občina Ribnica je v letošnjem letu pričela z
investicijo izgradnje novega vrtca v Ribnici.

Položitev temeljnega kamna za novi vrtec v Ribnici

Položitev temeljnega kamna za novi vrtec v Ribnici.

Ribnica – Občina Ribnica je v letošnjem letu pričela z investicijo izgradnje novega vrtca v Ribnici. Investicija je prvotno nujna zaradi pomanjkanja prostora in neizpolnjevanja prostorskih normativov ter popolne dotrajanosti obstoječega objekta, vendar pa je eden izmed ciljev za izpeljavo projekta tudi zagotoviti otrokom boljše pogoje za preživljanje časa v vrtcu ter s tem zagotovitev boljših pogojev za razvoj otroka.

Obstoječi vrtec zaznamuje dotrajanost montažnih objektov, nefunkcionalnost in utesnjenost, tehnološka zastarelost in neusklajenost s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Poleg tega predstavljajo dotrajane stavbe tudi potencialno nevarnost za zdravje in življenje otrok. Strokovna analiza kapacitete prostorov izkazuje pomanjkanje površin v obstoječem vrtcu, kakor tudi zunanjih površin. Problematični so tudi nekateri higiensko tehnični pogoji, predvsem v dotrajanem montažnem delu, sam ovoj montažnega objekta je dotrajan in neustrezen glede toplotnih zahtev, saj so toplotne izolacije pretanke. Nekatere obrabne talne površine so dotrajane in poškodovane. Dotrajane in zastarele so tudi instalacije ter vgrajena sanitarna oprema. Iz analize ocene stanja je bilo ugotovljeno, da je smotrna rušitev obstoječega montažnega dela vrtca, ter nadomestitev z novim objektom.

Objekt vrtca je zasnovan tako, da omogoča gradnjo v dveh fazah. Po končani prvi fazi, ki jo predstavlja izgradnja upravno – gospodarskega objeka in 10 oddelkov s pripadajočimi površinami, bo del obstoječega vrtca, do izgradnje II. faze, še vedno v uporabi. V drugi fazi je predvidena izgradnja 10 oddelkov, kar bo skupno predstavljalo 20 oddelkov.

»Operacijo v skupni višini 7.085.265,30 (I. in II. faza) delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za izgradnjo I. faze so bila namreč pridobljena sofinancerska sredstva v skupni višini 2.170.350,00 EUR. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete:»Razvoj regij«, prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«.

V mesecu aprilu 2012 je bil na podlagi javnega naročila za celotno investicijo Gradnja vrtca Ribnica, izbran izvajalec del – Riko d.o.o.

Obeležitev začetka izgradnje novega vrtca je potekala 6. julija 2012 na lokaciji gradnje v Ribnici.

Dogodek pod vodstvom voditeljice Bernarde Žarn so popestrili glasbenica Bilbi, otroška pevska zasedba iz vrtca ter častna gostja – botra novega vrtca ilustratorka Jelka Reichman.

Župan Jože Levstek je ob dogodku prisotne nagovoril z besedami:

Lepo pozdravljeni otroci! Prav tako lepo pozdravljam vaše starše, stare mame in stare ate, sodelavce občinske uprave, gospo ravnateljico, vaše vzgojiteljice in pomočnice, kuharice, snažilke in hišnika ter vse ostale, ki se trudite za naše otroke, da bodo postali, ko odrastejo, polnopravni in koristni člani naše Občine Ribnica in naše Slovenije.
Seveda pa v naši sredi pozdravljam kolege župane iz sosednjih občin, izvajalca del na novem  Vrtcu Ribnica  podjetje RIKO d.o.o. in njegovega direktorja g. Janeza Škrabca. Vse podizvajalce, nadzor in vse ostale sodelavce ter vas, ki ste se udeležili današnje slovesnosti polaganja temeljnega kamna.

Še prav posebej pa smo veseli, da je častno botrstvo nad novim vrtcem prevzela ilustratorka ga. Jelka Reichman, ki je svoje delo posvetila prav otrokom.

Otroštvo, mladost ali je lahko še kaj lepšega v življenju vsakega človeka?  Vsi se ju radi spominjamo, še posebno v zrelih letih, ko nismo več čisto prepričani, kateri dan je bil včeraj, vendar pa so spomini iz tega obdobja še vedno tako jasni in živi, kot da je od tistega časa minilo le nekaj trenutkov. Današnji časi pred starše in otroke postavljajo nove  zahteve. Starši so obremenjeni z vse zahtevnejšim poslovnim ritmom in  jasno je, da postaja vrtec otrokov drugi dom. Zato je še kako pomembno, v kakšen dom-vrtec, pošiljamo naše otroke, saj si zagotovo zaslužijo čim boljše pogoje za svoj razvoj in dobro počutje. Zemeljska dela pri izgradnji novega vrtca se že počasi zaključujejo in prepričan sem, da bo na današnjem temeljnem kamnu zrastel sodoben in kakovosten vrtec, v katerem bodo naši najmlajši preživljali mnogo lepih trenutkov.

Informacij o novem vrtcu je bilo že zelo veliko, zato bi vam ob tej priložnosti predstavil delček teksta iz knjige Roberta Fulghama: »Vse kar moram vedeti, sem se naučil v vrtcu«, ki gre takole:

»Opažam, da vsak odrasel človek ali otrok, ki mu poklonim nov komplet voščenk, postane malce smešen. Otroci se smehljajo, na obrazu se jim pojavi začuden izraz, barvice stresejo iz škatle in jih nekaj časa samo ogledujejo. Potem se lotijo dela na najbližji gladki površini in narišejo karkoli hočete, samo povejte. Odraslim se pojavi na obrazu najčudovitejši otroški nasmeh – mešanica veselja, nostalgije in kanček nagajive neumnosti. In takoj začnejo pripovedovati o svojih izkušnjah z voščenkami. O svoji prvi škatli kako so uporabili vse barve, kako so jih nalomili, jih spet poskušali po vrsti spraviti v škatlo, jih poskušali uporabljati v šopu, jih dajali na toplo, da bi videli kako se topijo, jih rezali na povoščen papir in z njim drgnili po barvnih oknih, jih jedli in tako naprej in tako naprej. Če dobro premislite, je, glede na obseg, z voščenkami ustvarjene več umetnosti, kot s čimer koli drugim«.

Ljudje smo vse prevečkrat nezadovoljni, razočarani nad vsem in vsemi, premalokrat se znamo razveseliti ob majhnih stvareh. Ravno o tem nas lahko veliko naučijo naši otroci, le premalokrat smo jim pripravljeni prisluhniti. Zato ne pozabimo, za njih ne moremo delati le velikih reči, ampak predvsem majhne, toda z veliko ljubezni.

Hvala!

Vir: ribnica.si

Komentiraj