Ribnica

Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših domovih

Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših domovih, letak
Policisti opozarjamo na drzne tatvine v vaših domovih, letak

Kako delujejo drzni tatovi?
• Žrtve so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih, tatvine pa se največkrat zgodijo dopoldne.
• Tatovi delujejo v skupinah.
• Eden izmed tatov vas zamoti z raznimi pretvezami (sprašuje za pot; poizveduje, ali ste sami doma; pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ipd. in da bo v okolici vašega doma napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, da zbira staro železo; prosi za vodo ipd.) in poskuša zvabiti stran od doma.
• Drugi tatovi medtem vstopijo v vaš dom ter kradejo denar in vrednejše predmete.

Kako ukrepati, da ne postanete žrtev tatov?

• Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o tem obvestite policijo na tel-efonsko številko 113.
• Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot denarja.
• Neznancev ne spuščajte v svoj dom.
• Pogovor z njimi opravite na varni razdalji (skozi okno, z balkona ipd.).
• V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami doma.
• Na pojav takšnih oseb opozorite sosede.
• Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se dogovorite s sosedi, naj bodo po-zorni tudi na vaš dom.

Kako ukrepati, če postanete žrtev tatov?

• Obvestite policijo na telefonsko številko 113.
• Zapomnite in zapišite si čim več podatkov o tatovih (opis zunanjega videza, uporabljeno vozilo, smer odhoda ipd.).
• Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so bili ti v stiku

Komentiraj