Ribnica

Podpisana pogodba za gradnjo novega vrtca v Ribnici

Župan Jože Levstek in podjetnik Janez Škrabec podpisujeta pogodbo za gradnjo vrtca v Ribnici

Podpis pogodbe za gradnjo novega vrtca v Ribnici

Ribnica – V petek, 11. maja 2012 sta Občina Ribnica in podjetje Riko podpisala pogodbo za gradnjo novega ribniškega vrtca. Občina Ribnica bo tako v letošnjem letu pričela z investicijo izgradnje novega vrtca, katere skupna vrednost je, vključno z DDV-jem 7.085.265,30 evrov.

Investicija je nujna zaradi pomanjkanja prostora in neizpolnjevanja prostorskih normativov ter popolne dotrajanosti obstoječega objekta. Eden izmed ciljev za izpeljavo projekta je tudi zagotoviti otrokom boljše pogoje za preživljanje časa v vrtcu, ter s tem zagotovitev boljših pogojev za razvoj otroka, je ob podpisu pogodbe povedal župan Jože Levstek.

Spomnimo: Občina Ribnica je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije leta 2009/2010 izvedla javni natečaj za pridobitev najustreznejše arhitekturno urbanistične rešitve za novogradnjo vrtca v Ribnici. Namen natečaja je bil tudi pridobiti izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo, ki je kasneje pripravil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Gradbeno dovoljenje za novogradnjo vrtca je bilo na podlagi pripravljene dokumentacije, ki jo je izdelalo podjetje Arhi-tura d.o.o., pridobljeno v mesecu aprilu 2010.

Objekt vrtca je zasnovan tako, da omogoča gradnjo v dveh fazah. Po končani prvi fazi, ki jo predstavlja izgradnja upravno – gospodarskega objekta in 10. oddelkov s pripadajočimi površinami, bo del obstoječega vrtca, do izgradnje prve faze, še vedno v uporabi. V drugi fazi je predvidena izgradnja 10. oddelkov, kar bo skupno predstavljalo 20 oddelkov.

Objekt vrtca bo razdeljen na upravno-gospodarski objekt in objekt za otroke. Poleg igralnic in spremljajočih prostorov za 20 oddelkov bo tudi kuhinja in vsa ostala infrastruktura vezana na omenjeno število otrok in temu potrebnega osebja. Za parkiranje osebnih avtomobilov staršev in zaposlenih bo zagotovljeno zadostno število parkirnih mest, za potrebe otrok pa ograjeno igrišče.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za izgradnjo prve faze so bila pridobljena so financerska sredstva v skupni višini 2.170.350,00 evrov. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitev razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: „Razvoj regij“, prednostne usmeritve: „Regionalni razvojni programi“.

[oglas tip=”180×150″ p=”L”]V mesecu aprilu 2012 je bil na podlagi javnega naročila, za celotno investicijo Gradnja vrtca Ribnica, izbran izvajalec del Riko d.o.o. iz Ljubljane. Gradnja Vrtca Ribnica I. Faza, ki se je začela v teh dneh, se bo zaključila konec leta 2013 in bo namenjena za 180 otrok. Izgradnja druge faze je predvidena v letih 2013-2014. Vrednost investicije za prvo fazo je 4.726.306,80 evrov, vključno z DDV-jem.

Ob podpisu pogodbe je lastnik in direktor Rika, Janez Škrabec izrazil veselje, da bo podjetje Riko, d.o.o. lahko delalo v domačem kraju, v projekt bodo vključili tudi podjetje Riko hiše. Doslej je Riko zgradili štiri vrtce v Italiji, v Sloveniji pa je to eden večjih oz. največji projekt. Poleg tega bo Riko gradil projekt kanalizacije in čistilne naprave v Šmartnem pri Litiji in Litiji, končujejo projekt oskrbe z zdravo pitno vodo v Beli Krajini, regijski center za obdelavo odpadkov v Zasavju in Slovenski Bistrici ter čistilno napravo v Cerknici. Podobne projekte pripravljajo tudi za ostale dele Slovenije, tudi za ribniški konec in Kras. Največji projekti pa so vsekakor gradnja poslovno-stanovanjskega in hotelskega kompleksa v Minsku v Belorusiji, hidroelektrarna v Makedoniji, transformatorske postaje v Belorusiji. Pri vseh projektih so vključeni tudi številni podizvajalci iz Ribnice in celotne Slovenije. Podjetju Riko-Ekop je Janez Škrabec tudi utrl pot v Ukrajino, kjer so prodali kar nekaj stiskalnic za odpadno železo.

Direktor podjetja Riko hiše, Bojan Lukšič je glede gradnje vrtca še dodal, da bo vrtec energetsko varčen, prijazen do otrok, grajen z ekološkimi materiali, skratka po zadnjih sodobnih in veljavnih normativih.

ZVOK
Župan Jože Levstek – Zadovoljstvo ob podpisu pogodbe
Jože Levstek o fazah gradnje
Podjetnik Janez Škrabec o gradnji vrtcev
Direktor podjetja Riko hiše, Bojan Lukšič o sistemu gradnje vrtca

Vir: radio1.si

Komentiraj