Ribnica

Podpisali pogodbo za gradnjo mrliških vežic na Velikih Poljanah

Podpisali pogodbo za gradnjo mrliških vežic na Velikih Poljanah
Podpisali pogodbo za gradnjo mrliških vežic na Velikih Poljana

Podpisali pogodbo za gradnjo mrliških vežic na Velikih Poljanah

Podpisali pogodbo za gradnjo mrliških vežic

Velike Poljane – Občina Ribnica je že v letu 2002 odkupila zemljišče za izgradnjo mrliških vežic na Velikih Poljanah. V letu 2007 je bil izveden postopek za izbiro najugodnejšega izvajalca, vendar je bil ustavljen ker se je investitor odločil za racionalizacijo projekta.

Leta 2009 je občina naročila izdelavo novega projekta, ki ga je izdelal Projektivni biro Trdan iz Ribnice. Objekt obsega pritličje v velikosti 118 kvadratnih metrov. Pri projektiranju je sodeloval tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Uporabljeni so tradicionalni materiali kot so les, opeka, kamen in beton.

Občina je letos pridobila gradbeno dovoljenje in izvedla razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca. Na razpis so se prijavili štirje ponudniki, najugodnejši pa je bil Grafit d.o.o. iz Sodražice, s katerim je občina včeraj tudi podpisala pogodbo.

Pogodbena vrednost je dobrih 200 tisoč evrov, celotna investicija skupaj z investicijsko, projektno dokumentacijo, nadzorom ter ostalimi postopki je ocenjena na dobrih 270 tisoč evrov. Investicija je razdeljena na dve leti, z izvedbo se bo pričelo še ta mesec, projekt oz. objekt pa bo končan junija prihodnje leto.

Vir: radio1.si

Komentiraj