Ribnica

Podpisali pogodbo za energetsko sanacijo ZD Ribnica

Zvonko Černač in župan Jože Levstek
Zvonko Černač in župan Jože Levstek

Ribnica – Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor in župan Jože Levstek sta v sredo, 13. marca 2013 podpisala Pogodbo o sofinanciranju operacije za projekt »Energetska sanacija Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica«, po katerem je Občina Ribnica upravičena do nepovratnih sredstev v višini 739.470,83 EUR (brez DDV).

Občina Ribnica je oktobra 2012 pripravila vlogo na javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti«, ki ga je v septembru 2012 objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Zvonko Černač in župan Jože Levstek

Zvonko Černač in župan Jože Levstek

Investicijski   projekt »Energetska sanacija Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica« bo   financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se   izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne   infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna   raba energije«, 1. prednostne usmeritve: »Energetska sanacija stavb«.

Namen investicijskega projekta
Namen investicijskega projekta je s   pomočjo sredstev s strani EU, energetsko sanirati obstoječi objekt ZD Ribnica   ter na ta način omogočiti prispevek k učinkovitejši rabi energije glede na   sedanje stanje, zmanjšanju rabe energije in izpustov toplogrednih plinov v   okolje ter uvesti najugodnejšo rešitev z vidika zagotavljanja optimalnih   pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter za zagotavljanje ugodnih   delovnih pogojev in pri tem upoštevati tudi načela racionalnosti.

Cilji investicijskega projekta

  1.   Prihranek pri stroških porabe energentov za   zagotavljanje toplotnega ugodja v objektu;
  2.   Zmanjšanje emisij škodljivih plinov, kot   posledica velike porabe energentov;
  3.   Večje toplotno ugodje delavcev;
  4.   Uporaba obnovljivih virov energije;
  5.   Učinkovita raba energije.

Kazalniki investicijskega projekta (doseženi v 2   letih po zaključku)

1. Letni   predviden prihranek toplotne energije 270,00 MWh
2. Predvidena   proizvodnja toplotne energije iz obnovljivih virov energije 80,00 MWh
3. Skupno   znižanje emisij CO2 26,00 t

Delež sredstev po virih financiranja v tekočih cenah
Občina Ribnica – 238.615,16 EUR
Kohezijska sredstva – 739.470,83 EUR
EU del (85% upravičenih stroškov) – 628.550,21 EUR
SLO del (15,00 % upravičenih stroškov) – 110.920,62 EUR
SKUPAJ = 978.085,99 EUR

[oglas tip=”468×60″ p=”C”]

Komentiraj