Ribnica

Po zaprtju deponije Mala Gora odvoz smeti v Ribnici trikrat dražji

V Kočevju smeti ne sprejemejo, ker nimajo sklepa o regijski deponiji, zato jih iz Ribnice vozijo v Logatec. »Prepuščeni smo samim sebi, čeprav smo že poleti podpisali pogodbo za odlaganje odpadkov na kočevski deponiji v Mozlju še za nekaj let,« je povedal ribniški župan Jože Levstek o zapletu zaradi odlaganja odpadkov na kočevsko-ribniškem območju. V najslabšem položaju so prebivalci Ribnice, Sodražice in Loškega Potoka, ki smeti ne morejo več odlagati niti na ribniški deponiji Mala Gora niti v bližnjem Mozlju. Zdaj jih vozijo v Logatec, kjer je cena za tono odloženih odpadkov za tri- do štirikrat višja kot na kočevski deponiji – in to brez stroškov prevoza.
Dokler so smeti odlagali na deponiji Mala Gora, ki jo je inšpektorica dokončno zaprla, so bili stroški zbiranja in odlaganja odpadkov za štiričlansko družino v Ribnici devet evrov, evro manj kot so v Kočevju, od koder smeti vozijo v Mozelj. Odkar jih odlagajo na logaški deponiji, se je strošek trikratno povečal, tako je zdaj račun za štiričlansko družino najmanj 27 evrov. »Verjetno se bo vse to že prihodnji teden spremenilo in bomo smeti začeli odvažati drugam, kjer bo cena precej nižja,« je povedal Jože Zakrajšek, direktor Komunale Ribnica.

Da ribniških smeti po zaprtju deponije Mala Gora ne vozijo v Mozelj v kočevski občini, krivijo kočevskega župana Janka Vebra, ki bo besedah Jožeta Levstka zadržuje izvajanje podpisane pogodbe. »Izvajanje pogodbe pogojuje s tem, da naj župani z ribniškega konca pisno zagotovimo, da bo center za ravnanje z odpadki CERO Globoko v Trebnjem postal operativen, kar pa je popolnoma nemogoče, saj bo to odločitev sprejela država,« je dejal Levstek.

Bistvo zapleta je, da kočevska deponija še nima sklepa o regijski deponiji, zato je nemogoče izvajati skupen načrt, očitke zavrača Janko Veber »Kaj bi se zgodilo, če bi smeti sprejeli, nato pa bi se izkazalo, da nimamo pravnih osnov za to,« se je vprašal Veber. Ribniškega župana je opozoril: »če je država sprejela sklep, da ne smejo več odlagati smeti na deponiji Mala Gora, in obenem ni podprla našega koncepta regijskega odlaganja odpadkov, potem je po zakonu o varstvu okolja dolžna prevzeti nalogo odlaganja

Veber je prepričan, da bi se morali skupaj zavzeti za regijsko deponijo v Trebnjem, v Mozlju pa bi odpadke sortirali. »Pravzaprav je vseeno, ali bi potem smeti vozili v Trebnje ali Logatec,« meni Veber, ki je podobno kot Ribničani napovedal spremembe pri reševanju težav s smetmi.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj