Ribnica

Peta redna seja občine Ribnica 2015 – rebalans proračuna sprejet

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Ribnica – V četrtek, 19.11.2015 je bila peta redna seja Občine Ribnica, na kateri so svetniki v poldrugi uri obravnavali 14 točk dnevnega reda. Rebalans občinskega proračuna jim je vzel največ časa in je bil sprejet s tremi glasovi proti.

Večjih pripomb pri tem ni bilo le da je moral župan oziroma občinska uprava pojasnjevat razloge popravke proračuna po hitremu postopku . Nekaj več kot 2,3 milijona evrov denarja bo občina s svojega konta premaknila na račun občine Kočevje, ki je nosilec projekta regionalnega vodovoda Sodražica Ribnica Kočevje. Tako se proračun, ki je bil sprejet marca z 9, 3 zmanjša na nekaj več kot 7 milijona evrov. Ta (prerazporejen) denar seveda ni za občino izgubljen , kot so razlagali nekateri svetniki, je poudaril župan Jože Levstek.

V nadaljevanju seje so svetniki brez obravnave sprejeli odloka o ukinitvi Romskega zaposlitvenega centa in ustanovitvi komisije za Rome. Prav tako so brez razprave Polono Rigler Grm imenovali za direktorico Rokodelskega centra za naslednjih pet let in dali mnenje za imenovanje Andreje Modic za direktorico osnovne šole dr Franceta Prešerna Ribnica. Tudi vse druge točke dnevnega reda so šla gladko skozi rešeto, saj so jih pristojne občinske komisije prej podrobno prečesale.

Jože Levstek o rebalansu proračuna
Vir: radiokrka.com

1 komentar

  • Župan veselo razlaga o pitni vodi, ampak Slemena bodo spet pozabljena za preskrbo s pitno vodo. Važno, da na volilni dan dobi večino glasov na volišču pri Svetem Gregorju.

Komentiraj