Ribnica

Otvoritev Rokodelskega centera v Ribnici

Rokodelski center v Ribnici

Rokodelski center v Ribnici

Ribnica je takoj za Veržejem in Idrijo tretja slovenska občina, ki se od danes, 24.9.2010 lahko pohvali s Rokodelskim centrom. Pomembno pridobitev v deželi suhe robe sta odprla minister za lokalno samoupravo dr. Henrik Gjerkeš in ribniški župan Jože Levstek.

Odprtje centra je bil brez dvoma osrednji dogodek v občini v zadnjih štirih letih. Ravno leta 2006 je občinski svet sklenil, da namesto knjižnice, za katero se je zavzemalo prejšnje občinsko vodstvo, na nekdanji grajski pristavi na Marofu zgradi Rokodelski center. Sprva je bilo mišljeno, da bo bil Slovenski, kasneje je postal lokalni, saj naj bi se državni zgradil v Ljubljani.

Center ima 1400 kvadratnih metrov uporabnih površin, stal pa je 1,5 milijona evrov, od tega zneska je dve tretjini iz evropskih skladov. Sekretar obrtne zbornice Ribnica Pavel Hočevar je poudaril, da bo imel center, ki sicer še nima svojega vodstva, toliko dejavnosti za zapolnitev vseh prostorov v novi stavbi. Suhorobarsko območje, z geografsko označbo suha roba, pridobljeno leta 2004, obsega občine Ribnica, Kočevje, Sodražica, Loški potok, Bloke, Velike Lašče in Dobrepolje. Suho robo s tega območja sestavlja enajst panog, in sicer obodarstvo, podnarstvo, rešetarstvo, žličarstvo, posodarstvo, zobotrebčarstvo, pletarstvo, ročno mizarstvo, strugarstvo, orodjarstvo ter spominkarstvo s poslikavo in sestavljanjem izdelkov.

ZVOK
Pavle Hočevar o otvoritvi
Henrik Gjerkeš o otvoritvi

Vir: radiokrka.com

Komentiraj