Ribnica

Oprema za zimo in poletje podjetje Riko Ribnica

Ekipa družbe Riko Ribnica
Ekipa družbe Riko Ribnica

Ribnica – Podjetje Riko Ribnica, d. o. o., trgu ponuja opremo za profesionalno zimsko in letno vzdrževanje cest, obcestnih površin in leta­lišč. V tej dejavnosti ima več kot 45-letno tradicijo. Domači trg jim je pomemben zaradi razvoja izdelkov, s katerimi se lahko nato širijo v tujino. Že od ustanovitve poslujejo pozitivno.

Ekipa družbe Riko Ribnica

Ekipa družbe Riko Ribnica

Njihovi glavni izdelki so še vedno snežni plugi, s katerimi ustvarijo od 30 do 40 odstotkov prihodkov, razlaga direktor družbe Janez Šilc. Poleg plugov izdelujejo še kamio­n­ske in traktorske posipalnike, ki omogočajo tudi vlaženje posipnega materiala. Proizvajajo tudi odmetalnike snega ter opremljajo kamione in traktorje z vpenjalnimi ploščami in hidravličnimi napravami za upravljanje plugov in pogon posipalnikov ter ustrezno svetlobno opremo.

Njihov letni program pa obsega različne kosilnice za traktorje, unimoge in druge priključke, kot so pometalne naprave, naprave za popravilo ograj, sekalniki in rezalniki vejevja ter naprave za pranje stebričkov, znakov in ograj.

Proizvodni program dopolnjujejo s prodajnim programom podjetij Epoke, Dop­pstadt, Borum, Bücher Schörling ter Blumer & Lehmann – z montažo na vozilo, zagonom pri kupcu in šolanjem kupca za uporabo strojev. V Riku Ribnica pravijo, da imajo veliko znanja in znajo narediti vrhunske izdelke za primerno ceno.

 Trdno poslovanje

V podjetju je zdaj 38 zaposlenih, že od ustanovitve pa posluje pozitivno. Letni prihodki v zadnjih desetih letih znašajo med 5,5 in 7,5 milijona evrov. Lani se je v podjetju v primerjavi s predlanski zmanjšal celotni dobiček in povišala dodana vrednost na zaposlenega za 9,7 odstotka.

Čisti prihodki od prodaje so lani v primerjavi z letom 2011 nekoliko upadli. Največji vpliv ima gospodarska kriza, ki je zmanjšala obseg naložb v vzdrževanje cestne infrastrukture (ceste, avtoceste …). Kot glavni dejavnik pozitivnega poslovanja se vse bolj kažeta vlaganje v razvoj in strokovna servisna služba, razlaga Šilc.

Pomembno je tudi, da so povsem nezadolženo podjetje. Posojila pri bankah so namreč po sogovornikovih besedah absolutno predraga, tudi njihovo zavarovanje, saj lahko znaša kar trikratno vrednost hipoteke.

Najboljši v Sloveniji in pomembni v tujini

[oglas tip=”200×200″]V svoji strategiji razvoja za obdobje 2010-2015 so si v Riku Ribnica določili postati in ostati največji in najboljši pro­izvajalec opreme za čiščenje in vzdrževanje cestnih in obcestnih površin v Sloveniji ter postati pomemben proizvajalec in ponudnik opreme na trgih novih držav, nastalih iz nekdanje Jugoslavije, ki so njihov tradicionalni trg, kakor tudi biti prepoznaven proizvajalec opreme v državah Evropske unije.

Zdaj svoje izdelke, razen v Sloveniji, prodajajo tudi v večini držav Evropske unije, Islandiji, Rusiji in državah nekdanje Jugoslavije. »V podjetju si prizadevamo pridobiti nove kupce in razširiti proizvodni program ter tako povečati prihodke od prodaje. Lani nam je uspel preboj na švicarski trg. Letos tečejo aktivnosti v Avstriji, Grčiji, Veliki Britaniji in Skupnosti neodvisnih držav, ki so izšle iz nekdanje Sovjetske zveze,« razlaga Šilc. Pri tem jim pomagata tudi pridobljena ISO-standarda – ISO 9001: 2008 in ISO 14001: 2004.

Zanesljivost tudi po garancijski dobi

Svoje konkurenčne prednosti gradijo na kakovosti izdelkov in v poprodajnih aktivnostih (servis, dostopnost nadomestnih delov, svetovanje …) ne samo v garancijski dobi, temveč v celotni življenjski dobi izdelka. Njihovi izdelki morajo delovati v najtežjih razmerah, zato morajo biti zanesljivi v vseh pogledih. »Smo odzivni in hitro rešujemo kupčeve težave,« razlaga sogovornik. V prihodnosti pa se bodo trudili za nenehno rast prodaje lastnih izdelkov, razvoj novih in tudi razvoj tehnologije njihove izdelave ter za nenehno osvajanje novih trgov.

Janez Šilc upa, da bo poslovno okolje v Sloveniji omogočalo izpolnjevanje njihovih načrtov. Želijo si namreč več prodati in zaslužiti na domačem trgu, da bi lahko več vložili v razvoj. Prodaja v tujini je zelo otežena, saj večina držav po različnih poteh ščiti domače proizvajalce.

Vir: finance.si

Komentiraj