Ribnica

Oglarski dnevi 2010: Popis ptic koscev (Crex crex)

V okviru tedna gozdov in aktivnosti okoli oglarske kope v Rakitnici Gozdarsko društvo Medved organizira v petek 28. maja 2010 ob 19h popis ptice kosca (Crex crex) na Dolenjevaškem polju.

Tam spomladi v gosti travi ponoči poje do 10 samcev ogrožene vrste ptice kosca. V Evropi se število hitro zmanjšuje predvsem zaradi zaraščanja in zgodnje košnje.

Zbrali se bomo pri oglarski kopi ob 19. uri. Potem je predavnje z naslovom “Redke in ogrožene vrste Dolenjevaškega polja“. Po predavanju se bomo odpravili po okoliških travnikih in prešteli oglašajoče kosce. Popis bo zaključen okoli 23. ure.

V primeru slabega vremena bo predavanje g. Mirka Peruška v lovskem domu LD Dolenja vas, v neposredni bližini oglarske kope!

Vabljeni!

Gozdarsko društvo Medved

Komentiraj