Ribnica

Oglarski dnevi 2010: 1. fotografski EXTEMPORE

Fotografski extempore

V času kuhanja oglja, od 15. 5. pa do 30. 5. 2010 Fotografsko društvo Grča v sodelovanju z Gozdarskim društvom Medved, Fotografsko zvezo Slovenije in Klubom oglarjem Slovenije – oglarji Grčaric in Rakitnice, organizira 1. Fotografski Extempore na temo OGLARJENJE V RAKITNICI.

OGLARSKI DNEVI 2010

1. FOTOGRAFSKI EXTEMPORE

PRAVILNIK

01. Fotografsko društvo GRČA Kočevje, Gozdarsko društvo Medved, Klub oglarjev Grčaric in Rakitnice pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije organizira 1. fotografski EXTEMPORE pod naslovom »OGLARSKI DNEVI 2010«, ki je namenjen vsem ljubiteljem fotografije.

02. Tema EXTEMPORA je: OGLARJENJE V RAKITNICI
(motivi od priprave lesa, zlaganje kope, prižig, kuhanje, vse kar se ob kopi dogaja do podiranja kope in zaključka). Edini pogoj je, da so fotografije narejene ob kopi v Rakitnici.

03. Vsak udeleženec lahko prijavi največ 10 del, ki so nastala v času od 15.05.2010 do 29.05.2010.
Fotografija mora vsebovati EXIF podatke!

04. Svoje izdelke avtorji pošljejo na CD ali DVD. Fotografija naj bo v velikosti zapisa 1024 pik – daljša stranica, v formatu JPEG in 300ppi. Datoteke naj bodo označene po sledečem postopku: Priimek avtorja-ime avtorja-zaporedna številka dela-naslov dela. (Primer: NOVAK-JANEZ-01-KOPA).

05. Organizator razstave CD/DVD-jev avtorjem ne bo vračal, bo pa vsak razstavljavec, po koncu razstave, dobil zgoščenko z vsemi sprejetimi deli. Projekcija del in slovesna podelitev nagrad bo 02.07.2010 ob 18. uri v Lovskem domu v Rakitnici.

06. Pristojbina za udeležbo na razstavi je 10 EUR, ki jo udeleženec plača z gotovino priloženo k CD-ju ali na račun društva FD Grča: 03113-1000000302 pri SKB d.d., AG Kočevje. Avtorje, ki ne bodo vplačali kotizacije do dneva žiriranja oz. ne bodo upoštevali ostalih pravil natečaja, bo organizator izločil.

07. Rok za dostavo del je 05.06.2010.
Dela pošljite na naslov :
FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE
ROŽNA ULICA 39
1330 KOČEVJE

08. Dela bo ocenjevala žirija v sestavi :

  • Bojan Kocjan, Gozdarsko društvo Medved
  • Branko Žunič, Klub oglarjev Grčaric in Rakitnice
  • Marjan Artnak, FD Grča Kočevje, KMF FZS

Organizator bo podelil tri nagrade in pet diplom najboljšim avtorjem razstave.

09. Koledar razstave :

  • SPREJEM DEL: 05.06.2010
  • ŽIRIRANJE: 15.06.2010
  • OBVEŠČANJE: 20.06.2010
  • RAZSTAVA: 02.07.2010

Predsednik
Fotografskega društva “ GRČA “
Janez Papež, KMF FZS, AFIAP

Razpis in prijavnico dobite TUKAJ (pdf)

Komentiraj