Ribnica

Odvajanje komunalnih odplak v Ribnici in pomoč občine pri gradnji malih čistilnih naprav

Občina Ribnica bo prihodnje leto začela sofinancirati gradnjo malih čistilnih naprav, za kar ima predvidenih simboličnih 5000 evrov. Za denar se bo lahko potegovalo 529 prebivalcev v 30 ribniških vaseh na območju, kjer bo mogoče reševati problem odvajanja komunalnih odpadnih voda le po programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, sprejetem pred dvema letoma.

Do konca leta 2017, ko bodo občine morale urediti odvajanje komunalnih odpadnih voda, morajo v občini Ribnica uresničiti obsežen projekt. Na kanalizacijski sistem s čistilno napravo je namreč priključen le del Ribnice; 551 stavb, v katerih živi 4000 ljudi. Edina ribniška čistilna naprava, ki ima zmogljivost 4000 populacijskih enot, je že zdaj preobremenjena.

»Po operativnem programu odvajanja komunalnih voda bomo čistilno napravo prihodnje leto razširili na 6000 populacijskih enot,« pravi Vinko Levstek, ribniški podžupan. Povedal je, da bodo zgradili tudi novo čistilno napravo v krajevni skupnosti Dolenja vas, kamor bodo s kanalizacijskim sistemom priključene vasi Goriča vas, Nemška vas, Blate, Rakitnica, Prigorica in Dolenja vas. čistilna naprava bo imela zmogljivost 3000 populacijskih enot.

Drugi način, kako bodo v občini reševali odvajanje odpadnih voda, bodo manjše združene čistilne naprave. Vasi Žlebič, Zapotok, Slatnik in Sušje bodo priključene na čistilno napravo z zmogljivostjo 750 populacijskih enot; podobno, le nekoliko manjšo, s 600 populacijskimi enotami, bodo zgradili za vasi Kot pri Ribnici, Sajevec in Jurjevica.

»Druge vasi so manjše, zato bomo problem odpadnih komunalnih voda reševali z individualnimi malimi čistilnimi napravami,« pravi Levstek. Da bi pri tem prebivalcem pomagali, so se na občini Ribnica odločili prihodnje leto pripraviti razpis za sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav na območju, kjer je po programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda predvidena takšna rešitev. »Postavitev male čistilne naprave za pet ali šest populacijskih enot stane približno 4000 evrov. Na občinskem razpisu bo mogoče pridobiti nepovraten denar do polovice upravičenih stroškov,« pravi Levstek. Po njegovem bodo imeli prednost prebivalci območij, ki so na vodovarstvenih območjih. Po končani gradnji bo posebna komisija preverjala oziroma opravljala tehnični prevzem nove čistilne naprave.

Po pričakovanjih bo 5000 evrov zadostovalo za postavitev desetih čistilnih naprav, če bo treba, bodo dodaten denar zagotovili z rebalansom proračuna. »Predvsem želimo spodbuditi občane, da začnejo razmišljati o gradnji malih čistilnih naprav,« je dejal Levstek. Napovedal je, da bodo januarja na območju, kjer bodo odvajanje komunalnih odplak urejali z individualnimi čistilnimi napravami, začeli prebivalce seznanjati s problematiko odpadnih voda. K sodelovanju bodo povabili tudi proizvajalce malih čistilnih naprav.

Vir: Delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj