Ribnica

Obvestilo Občine Ribnica o razgrnitvi dokumentov

Občina Ribnica obvešča, da je na oglasni deski Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica in spletni strani www.ribnica.si, objavila sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja ZN R7/04 – del.

Gradivo bo  javno razgrnjeno
od 30. marca do 29. aprila 2010,
v prostorih oddelka za okolje in prostor, v prvem nadstropju,
Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

Javna obravnava o razgrnjenih dokumentih
bo potekala
v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
v četrtek 15. aprila,
s pričetkom ob 17: 00 uri
.

Komentiraj