Ribnica

Obrambni minister Hojs si je ogledal skladišče naftnih derivatov v Ortneku

Minister Aleš Hojs z županom Antonom Zakrajškom in predstavniki gasilskih zvez
Minister Aleš Hojs z županom Antonom Zakrajškom in predstavniki gasilskih zvez
Minister Aleš Hojs z županom Antonom Zakrajškom in predstavniki gasilskih zvez

Minister Aleš Hojs z županom Antonom Zakrajškom in predstavniki gasilskih zvez

Ortnek – V petek, 26. oktobra 2012, si je minister za obrambo Aleš Hojs v okviru delovnega obiska v spremstvu direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in župana Občine Velike Lašče Antona Zakrajška v Ortneku ogledal sodobno skladišče naftnih derivatov državnih blagovnih rezerv, kjer je shranjen večji del rezerv goriv v Sloveniji. V drugem delu programa se je minister za obrambo Aleš Hojs skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za zaščito in reševanje v prostorih PGD Velike Lašče na pogovorih srečal s predstavniki gasilskih zvez Velike Lašče ter sosednjih občin Ig, Škofljica, Dobrepolje in Ribnica.

V skladišču naftnih derivatov v Ortneku so pristojni ministru predstavili  leta 2005 zaključen projekt obnove in nadgradnje skladišča na območju, kjer je bilo skladišče naftnih derivatov tudi v času nekdanje JLA. Podrobneje so predstavili procesa zagotavljanja in oblikovanja rezerv naftnih derivatov ter standarde in normative ravnanja na tem področju. Skladno z zakonodajo se blagovne rezerve oblikujejo za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnosti na trgu, ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega in vojnem stanju. Ministrstvo za obrambo tako z vidika obrambnega resorja v okviru svojih pristojnost poda svoje predloge pri oblikovanju Programa oblikovanja državnih blagovnih rezerv za petletno obdobje na podlagi katerih se zagotovi zaloge energentov, namenjeni izvajanju nalog Slovenke vojske, Policije in drugih javnih služb v državi v izrednem stanju ter druga sredstva in oprema za potrebe ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah. Kot je povedal minister, je skladišče v Ortneku strateškega pomena ne samo za Ministrstvo za obrambo ampak za vse državljane Republike Slovenije, zagotavljanje njegovega nemotenega delovanja pa je izjemno zahtevno.

[oglas tip=”160×600″ p=”D”]V okviru pogovorov s predstavniki in poveljniki gasilskih zvez Velike Lašče, Ig, Škofljica, Dobrepolje in Ribnica so bili glede delovanja gasilcev in težav na tem področju v regiji po mnenju ministra predstavljeni nekateri dobri predlogi.  V smeri še večje učinkovitosti in racionalizacije procesov na področju zniževanja stroškov je bila izpostavljena možnost nabav opreme z združevanjem in povezovanjem razpisov med društvi in zvezami ter možnost skupnih nakupov opreme.  Glede sredstev, ki jih ministrstvo namenja tako za delovanje gasilskih društev, je minister za obrambo povedal, da se bodo sredstva za povračilo DDV pri nakupu opreme ter sredstva, ki jih ministrstvo namenja društvom za obletnice in druge dogodke v naslednjem dveletnem obdobju predvidoma ohranila na enaki ravni. V pogovorih so se tako predstavniki ministrstva za obrambo kot gasilskih zvez strinjali, da je pri vračilih DDV smiselno razmisliti o limitu, saj gre pri izjemno majhnih vračili prej za nepotrebno administracijo kot dejansko korist. Tudi sicer so se sredstva za delovanje na področju zaščite in reševanje znižala najmanj glede na ostala področja v obrambnem resorju. Predsednik Gasilske zveze Velike Lašče Jože Starič je izpostavil nekatere težave pri povezovanju in sodelovanju gasilskih zvez, ki sodijo v različne gasilske regije, čeprav gre sicer za sosednje občine, izpostavljene pa so bile tudi nekatere težave pri zagotavljanju ustrezne zaščitne in druge opreme ter povračila stroškov v primeru sodelovanja društev pri nalogah na državni ravni kot je to v primeru večjih požarov. Ob tem je minister za obrambo zbrane seznanil, da se je vlada RS na zadnji seji že seznanila s Poročilom o ukrepanju in posledicah ob velikih požarih v naravnem okolju avgusta 2012, ko so Slovenijo prizadeli trije veliki požari, pri gašenju katerih so sodelovale gasilske enote iz ostalih delov države, skupni intervencijski stroški pa so bili ocenjeni na  okoli 400.000 evrov.

Minister za obrambo je zatem obiskal še dom veteranov vojne za Slovenijo v Krvavi Peči, kjer je bil v času osamosvojitvene vojne eden večjih zbirnih centrov v Sloveniji, kamor je dnevno prihajalo večje število ljudi, pribežnikov iz nekdanje JLA.

Minister za obrambo Aleš Hojs o namenu obiska v Ortneku in Velikih Laščah
Aleš Hojs po pogovoru z gasilci

Vir: radio1.si

Komentiraj