Ribnica

Obnova Lesene Rajte

V četrtek, 24.11.2022, je v dvorani Rokodelskega centra Ribnica potekala javna predstavitev obnove Lesene Rajte. Lesena skulptura je bila na pobudo takratnega Turističnega društva Ribnica postavljena v Žlebiču leta 1982, ob 900 letnici mesta Ribnice. Lesena Rajta je delo kiparja Staneta Jarma zato je varovana kot spominski objekt, ki je vpisan tudi v register kulturne dediščine.

Prisotne je ob začetku predstavitve nagovoril župan g. Samo Pogorelc, ki je poudaril pomen ohranjanja kulturne dediščine v naši občini, še posebej spomenikov kot je Lesena Rajta, ki na najboljši možen način simbolizira identiteto Ribniške doline. Obnovo Lesene Rajte izvaja Restavratorski center Slovenije, zato sta na povabilo Občine Ribnice potek obnovitvenih del predstavila člana delovne skupine g. Rok Dolničar in dr. Renata Pamić. S pomočjo obsežnega fotografskega gradiva, sta slušateljem zelo nazorno in na zanimiv način prikazala vse faze konservatorsko restavratorskih posegov na leseni skulpturi, od prvih raziskav obstoječega stanja pred demontažo, do vseh že izvedenih in načrtovanih končnih rešitev. Natančnejši pregled pred demontažo je namreč razkril, da je bila lesena skulptura zaradi dotrajanosti v tako slabem stanju, da bi se lahko kmalu porušila, zato je bilo potrebno nemudoma ukrepati, da bi lahko ohranili ta spomenik v njegovi izvirni obliki. Na podlagi različnih raziskav in v sodelovanju z najbolj kompetentnimi strokovnjaki so bili na skulpturi izvedeni obsežni konzervatorsko restavratorski posegi, ki so zahtevali iskanje inovativnih rešitev in interdisciplinarni pristop, saj gre za zelo zahteven projekt, ki je zaradi svojih razsežnosti edinstven v slovenskem prostoru kot tudi širše.

Glavno vodilo pri obnovi je bilo, da se vsi posegi na leseni skulpturi izvedejo tako, da bodo čim manj vidni, hkrati pa morajo biti učinkoviti in trajnostno naravnani, da bo lahko spomenik na naraven način še dolgo kljuboval času. Oba gosta sta ob tem izrazila tudi priznanje Občini Ribnica, ki se zaveda pomena ohranjanja tako pomembnih spomenikov kulturne dediščine ter se zahvalila za vsa prizadevanja in podporo pri tem projektu.

Z veseljem in ponosom pričakujemo, da bo prihodnje leto ta simbol ribniške indentitete ponovno zasijal v vsej svoji mogočnosti in še dolga leta vabil poglede vseh, ki se bodo pripeljali v Ribnico.

Komentiraj