Ribnica

Objavljena razpisa za štipendije in nagrado Škrabčeve ustanove

Rojstna hiša jezikoslovca Stanislava Škrabca

Razpis za pridobitev redne letne štipendije za študente slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije in primerjalnega ter splošnega jezikoslovja v prvi in drugi diplomski shemi je odprt do 11. maja 2010. Prijava na razpis za dodelitev nagrade za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja je možna do 30. junija 2010.

Sedmi razpis za pridobitev rednih letnih štipendij Škrabčeve ustanove je prenovljen v duhu bolonjske sheme. Med prijavljenimi kandidati bo komisija izbrala sedmo generacijo Škrabčevih štipendistov, ki se bodo pridružili 44 dosedanjim prejemnikom štipendij. Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti doktorskega študija, člani Slovenske frančiškanske province Sv. križa.

Prijavljeni kandidati na četrtem razpisu za nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja se bodo potegovali za naziv Škrabčevega nagrajenca, ki so ga do sedaj prejeli akad. prof. dr. Jože Toporišič, Janko Moder in prof. dr. Martina Orožen.

Razpisa za štipendije in nagrado sta objavljena na www.skrabceva-ustanova.si.

Izbrani kandidati bodo o uspeli prijavi obveščeni do konca meseca junija 2010. Štipendiste in nagrajenca bo Škrabčeva ustanova razglasila na oktobrski podelitvi.

Komentiraj