Ribnica

Obeležitev Dneva miru 2012 v Ribnici

Obeležitev dneva miru 2012 v Ribnici
Obeležitev dneva miru 2012 v Ribnici
Obeležitev dneva miru 2012 v Ribnici

Obeležitev dneva miru 2012 v Ribnici

Ribnica – Ribničani lahko praznujejo dan harmonije in povezovanja, ki ga simbolizira 21. september kot svetovni dan miru.

Lepo plujejo z enega na drugi breg in sodelujejo, ne da bi se počutili ogrožene. Skupni projekti so jim večinoma ljubi, ker se jih poveže več, več je tako idej, lažje je delo, učinki so veliki, zadovoljstvo na koncu pa največje. 281 otrok nižjih razredov ribniške šole se je tako letos spet šlo ulično ustvarjanje in so s kredami porisali okolico Doma starejših občanov. Kako veselje so napravili stanovalcem, ki so se raznežili ob toliko prijaznih pozdravih in nasmeških ter bili presenečeni nad otroško domiselnostjo. Narisali so celo dom, zapisali, da nas imajo radi in bili radodarni z mavricami ter srčki. Tako kot je bilo osebje Doma s pecivom, ki je čakalo prav vsakega udeleženca ribniškega dneva miru. Župan Jože Levstek je prepričan, da že itak živimo v malih nebesih in jih s takimi dejanji samo še lepšamo, direktor DSO Brane Gorečan pa meni, da Dom ne bi mogel imeti boljše lokacije, saj ga povsod obkrožajo otroci in avla redno gosti mlade nastopajoče.

[oglas tip=”250×250″ p=”D”]Pomočnica ravnateljice Majda Valčić je opomnila, da dan miru ne pomeni le dan brez vojn, ampak tudi dan, ko poudarjamo vsesplošno sožitje med ljudmi, zaradi česar je kot krovni organizator k svetovnemu projektu poleg vseh naštetih (Občina Ribnica, DSO Ribnica, OŠ. DR. F. Pr. Ribnica in JSKD Ribnica) pristopilo Društvo Joga Ribnica. Izvirno poslanstvo to društvo najde prav v spodbujanju harmonije med ljudmi in medgeneracijskega sodelovanja, zato so v kratkem kulturnem programu peli domski zbor ter recitirala mlada Nika Žlindra in domska literarna duša Tone Oražem. K blagoslovu letošnjega drevesa miru je bil povabljen tudi ribniški župnik mag. Anton Berčan in vsi skupaj si lahko le zaželimo, da bi dobro obilno obrodilo. Lani je bila prvič posajena češnja in je obrodila že dva sadeža, višnji bo šlo še bolje, v prihodnosti pa bo pa okrog Doma nastal cel sadni vrt, je dejal Šele Suljević. Spomin na 21. september 2012 v eni misli? Odšli smo prežeti z veseljem in zadovoljstvom – počeli smo vse, kar nas dela srečne, zvečer pa ob svečkah zapisovali svoje lepe želje, je misli strnila Alenka Pahulje, vodja območnega odbora JSKD-ja.

Vir: radio1.si

Komentiraj