Ribnica

Občni zbor Turističnega društva Ribnica v letu 2011

Alenka Pahulje iz JSKD-ja in predsednik Turističnega društva Ribnica Jože Zakrajšek

Alenka Pahulje in Jože Zakrajšek

Ribnica – Turistično društvo Ribnica je bilo v register društev vpisano leta 1976, čeprav njegovi začetki segajo v zgodnja leta prejšnjega stoletja in je tako eno najstarejših na Slovenskem. Njegova glavna dejavnost je organiziranje ribniškega sejma, ki bo letos 4. septembra že 36. po vrsti.

Lani ga je obiskalo preko 40.000 ljudi iz vse Slovenije in tujine. Denar, ki ga turistično društvo pridobi s to veliko prireditvijo, vrača okolju in pomaga, da se le-to turistično bolje razvija. Finančno in materialno pomaga tudi ostalim društvom, s katerimi sodeluje. Društvo se je pred dvema letoma lotilo še enega podviga – organizacije grajskih večerov – in s kulturnimi prireditvami popestrilo dogajanja v počitniškem času. Grajski večeri, ki jih društvo pripravlja skupaj z JSKD OI Ribnica, potekajo v juliju in avgustu vsak petek zvečer ob 20. uri, v ribniškem Gradu, vse do sejma na prvo septembrsko nedeljo. Lansko leto so v prostorih Turističnega društva, na Gallusovem nabrežju 10, pričeli tudi z ustvarjalnimi delavnicami za otroke, ki potekajo vsako prvo soboto v mesecu, ob 10. uri. Delavnice so tematsko obarvane in zelo dobro obiskane. Društvo že precej let skrbi, da so ribniški mostovi okrašeni z rožami, grajski park polepšan z raznimi rožnimi nasaditvami, pripravlja ali tvorno sodeluje tudi pri drugih turističnih, kulturnih, zabavnih in ostalih prireditvah ter manifestacijah. Ostale dejavnosti društva so še: usmerjanje, vodenje in organiziranje akcij in tekmovanj za olepšavo kraja, vasi, naselij in objektov, pobude za oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij, spodbujanje izdajanja strokovne turistične in ostale literature ter edicij turistično-propagandnega značaja, skrb za varstvo okolja, naravne in kulturne dediščine ter negovanje ljudskih običajev, sodelovanje pri turistični vzgoji in izobraževanju mladine ter sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami.

Vse to smo slišali na nedavnem občnem zboru društva, ki je bil na turistični kmetiji Oblak, na Riglju nad Ortnekom. V primerjavi z nekaj leti nazaj je društvo potrojilo članstvo, glede organizacij in so organizacij dogodkov pa je aktivnost podeseterilo. Z optimizmom zrejo v letošnje leto, čeprav se zavedajo gospodarske krize in bo treba določene projekte izvesti z nižjimi stroški, pravijo pa, da bodo izvedli vse.

V zadnjem času je precej govora tudi o Turistični zvezi od Turjaka do Kolpe, v kateri naj bi društvo igralo pomembno vlogo, ob tem pa dodajajo, da brez sodelovanja ostalih ribniških društev in občine ne bo šlo. Več o društvu si lahko preberete na www.turisticno-drustvo-ribnica.net .

Marko Modrej

Komentiraj