Ribnica

Občine Ribnica, Sodražica in Kočevje zagotovile sofinanciranje prenove vodovodnega sistema

Vodovod
Vodovod

Občine Sodražica, Ribnica in Kočevje so po podpisu pogodbe z izvajalci decembra lani z ministrstvom za okolje in prostor danes podpisale še pogodbo o sofinanciranju projekta. Za celotno naložbo naj bi brez davka šlo skoraj 25 milijonov evrov; dobrih 18 milijonov bo prispeval evropski kohezijski sklad, dobre tri milijone evrov pa bo dodala država.

Čeprav so se dela na partnerskem projektu Oskrbe s pitno vodo na območju občin Sodražica – Ribnica – Kočevje (SO-RI-KO) v Podstenah že začela, pa so z današnjim dnem dobila pravi zagon.

Kočevski župan dr. Vladimir Prebilič, občina Kočevje je nosilka projekta, je danes skupaj z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen podpisal pogodbo o črpanju denarja za sofinanciranje največje naložbe treh lokalnih skupnostih v naslednjih treh letih. Evropski kohezijski sklad je zanjo zagotovili 18 milijonov in skoraj 400 tisoč evrov, država iz proračuna pa tri milijona in nekaj malo manj kot 250 tisoč.

Vložek občine Kočevje znaša 1.725.701,00 evrov , Sodražice 457.506,00 evrov in Ribnice 1.000.282,00 evrov. Na razpisu izbrano podjetje Riko bo s podizvajalci do oktobra 2019 zgradilo 65.570 metrov vodovodnih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohrane in 3 čistilne naprave za pitno vodo. Projekt bo 25.114 prebivalcem območja partnerskih občin prinesel boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, 1.312 prebivalcev bo na novo priključenih na javno vodovodno omrežje. V okviru naložbe bodo hidravlično izboljšali vodovodno omrežje in omogočili nove priključitve nanj. Hkrati bodo poskrbeli za ustrezno čiščenje vode na čistilnih napravah.
Vir: STA, radiokrak.com

Komentiraj