Ribnica

Občine Ribnica, Loški Potok in Sodražica rešile zadrego – Smeti že vozijo v Špajo dolino

Deponija Špaja dolina

Deponija Špaja dolina, ki se nahaja med Grosupljem in Višnjo Goro

Grosuplje, Ribnica – Zaradi visoke cene odlaganja ostanka komunalnih odpadkov na deponiji v Logatcu so župani občin Ribnica, Loški Potok in Sodražica z župani občin z območja grosupeljske upravne enote – Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica – pred kratkim sklenili pisni dogovor za odlaganje odpadkov na deponijo v Špaji dolini. Ribniška komunala jih tja že vozi enkrat ali dvakrat na teden in za tono odlaganja plača 67 evrov, za domačine je cena 40; na logaški deponiji Ostri Vrh so po besedah ribniškega župana Jožeta Levstka morali plačati 150 evrov. Pogodba velja do 15. julija, z možnostjo podaljšanja.


»Za Špajo dolino smo se odločili, ker v sili tudi hudič muhe žre,« se je slikovito izrazil direktor ribniške komunale Jože Zakrajšek, ki je zelo zadovoljen s sklenjenim dogovorom. Kljub temu, da je odlaganje v Špaji dolini precej cenejše kakor v Logatcu, je napovedal, da se bo smetarina za gospodinjstva v treh občinah podražila »najmanj za dvakrat in manj kot za trikrat«. Ribniški župan Jože Levstek je povedal, da so smeti na logaško deponijo vozili le mesec, saj je bilo treba za tono tamkajšnji komunali plačati približno 150 evrov. Levstek je podvomil, da bo centralno regijsko odlagališče (Cero) Globoko v trebanjski občini sploh kdaj zaživelo, saj je kočevska občina, ki je je sopodpisnica pogodbe Cero Globoko, kršila dogovor in njihovih smeti po zaprtju ribniške deponije Mala Gora ni hotela sprejeti na svoji deponiji Mozelj.

Direktor Komunalnega podjetja Grosuplje Tomaž Rigler je za Delo povedal, da je bila pogodba med komunalnimi podjetji in šestimi župani podpisana pred novim letom. Določa, da bo ribniška komunala lahko do sredine julija odlagala ostanke komunalnih odpadkov na regijsko deponijo v Špajo dolino. Pogodbo je mogoče podaljšati, če bo okoljska inšpekcija dovolila odlagati smeti v Špaji dolini tudi po tem datumu. Na leto bodo sprejeli iz ribniškega območja dobrih 2000 ton odpadkov, ki ne bodo preveč vplivali na zapolnitev deponije, saj je to komaj petina odpadkov iz gospodinjstev na območjih grosupeljske, ivanške in dobrepoljske občine. »Ne bodo zbirali ločeno zbranih frakcij, niti bioloških odpadkov, temveč izključno ostanke komunalnih odpadkov,« je napovedal Rigler.

Podpis pogodbe je »vznemiril in presenetil« vodstvo krajevne skupnosti Višnja Gora. Njihov predsednik Janko Zadel je zatrdil, da jih odgovorni o vsem tem niso nič obvestili, vendar je priznal, da so se sredi decembra sestali z vodstvi grosupeljske komunale ter ivanške in grosupeljske občine ter da je bila na sestanku omenjena tudi možnost odlaganja smeti z ribniškega območja. Zadel je povedal, da bi morala grosupeljska komunala v Špaji dolini najprej urediti kompostarno, iz katere »neznosno smrdi«, šele nato pa bi se lahko pogovarjali o odlaganju smeti od drugod oziroma o njihovi zahtevi za višjo ekološko rento.

Vir: delo.si, Bojan Rajšek

Komentiraj